ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น3 : เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 3 “เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นการนำเสนองานวิจัยของนักเรียนที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการทำให้ตนเองและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร เพราะเรามีโอกาสบริโภคผักผลไม้ที่ปนเปื้อนสารเคมีที่จะไปตกค้างในร่างกาย อีกทั้งกระบวนการเพาะปลูกโดยใช้สารเคมียังส่งผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้น

งานวิจัยที่เด็กๆ ได้ศึกษาและทดลองนั้น เป็นแนวทางง่ายๆ ที่สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยากในชีวิตประจำวัน เช่น

  • การปลูกผักปลอดสารเคมีไว้ทานเอง แล้วทดลองเปรียบเทียบปริมาณสารเคมีกับผักที่ซื้อมาจากแหล่งอื่นๆ
  • การล้างผักเพื่อลดสารเคมีตกค้าง โดยศึกษาวิธีการล้างผักด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น เกลือ น้ำส้มสายชู เบกกิ้งโซดา หรือด่างทับทิมเป็นต้น เพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมและสามารถลดสารเคมีตกค้างในผักได้มากที่สุด
  • การใช้สมุนไพรไล่แมลงแทนการใช้ยาฆ่าแมลง โดยนักเรียนนำสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการไล่แมลงมาทำเป็นน้ำหมักสมุนไพรแล้วทดสอบดูการตอบสนองของหนอนต่อน้ำหมักสมุนไพร เพื่อหาข้อสรุปว่าสามารถใช้ฉีดไล่แมลงได้หรือไม่
  • การใช้สารเร่งการเจริญเติบโตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น น้ำหมักจากเศษผักผลไม้ ฮอร์โมนไข่ไก่ ฮอร์โมนนมสด ปุ๋ยเปลือกไข่ หรือปุ๋ยใบไม้แห้ง เพื่อดูว่าสารใดใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีที่สุด

เด็กๆ สามารถอธิบายผลการทดลองซึ่งมีทั้งสอดคล้องและไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยสิ่งสำคัญในระหว่างกระบวนการวิจัยเด็กๆตระหนักถึงการใช้ชีวิตของตนเองว่าส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง รวมถึงการเลือกบริโภคผักผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี ทั้งยังส่งต่อถึงผู้ปกครองที่มารับชมสร้างความตระหนักถึงการใช้ชีวิต การดูแลตนเองและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรด้วยเช่นกัน

บทความโดย: คุณครูรันธรา ตันเจริญ (ครูน้ำข้าว)

ครูมานุษกับโลก ชั้น 3

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566