เยี่ยมชมโรงเรียน​

SCHOOL VISIT

แบ่งปัน

ติดต่อ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของเรา

เปิดเยี่ยมชมโรงเรียนในสถานที่จริง ทุกวันอังคาร จำนวน 2 รอบต่อวัน

รอบที่ 1 เวลา 09.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30 น.

จำกัดจำนวน 6 ครอบครัว/รอบ

หากผู้เข้าเยี่ยมชมมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก กรุณาแจ้งโรงเรียนล่วงหน้า เพื่อนัดหมายรอบวันและเวลาใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองเพื่อนัดหมายรอบเยี่ยมชม
หลังจากผู้ปกครองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ

สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความห่วงใย
เราพร้อมที่จะแบ่งประสบการณ์และความสุข