ครูเพลิน

PLEARN'S TEACHER

SLC & PLC

School as Learning Community and Professional Learning Community

ช่วงชั้นมัธยม

SLC & PLC

Open Class 2022 เปิดชั้นเรียนมัธยม 2565

งาน Open Class ของช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 มีเพื่อนครู และนักการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 17 หน่วยงานรวม 45 ท่าน

อ่านเพิ่มเติม
SLC & PLC

เตรียมความพร้อมสู่มัธยมปลาย

สำหรับนักเรียนชั้น 10 ถือเป็นก้าวแรกของการเติบโตสู่ช่วงชั้นมัธยมปลาย การค้นหาตัวตน ได้รู้จักตนเอง ได้เข้าใจเพื่อน เป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยพานักเรียนวางเป้าหมายในชีวิตมัธยมปลายและอนาคต

อ่านเพิ่มเติม
SLC & PLC

Feedback คือของขวัญ

หลังสิ้นสุดการศึกษาของนักเรียน หน้าที่ของคุณครูในมัธยมยังไม่สิ้นสุดลง ทีมคุณครูได้จัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนตนเอง ประเมินกระบวนการทำงานของปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม
SLC & PLC

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

โรงเรียนเพลินพัฒนาได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

อ่านเพิ่มเติม
SLC & PLC

เมื่อผู้บริหารต้องนำทุกวิกฤตการณ์ เรียนรู้ทักษะอารมณ์สังคม

EDUCA Online Festival 2021
งานเทศกาลมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 เมื่อผู้บริหารต้องนำทุกวิกฤตการณ์ เรียนรู้ทักษะอารมณ์สังคม

อ่านเพิ่มเติม

การจักการความรู้

ช่วงชั้นอนุบาลและประถม

การจัดการความรู้

คณะครู ‘โครงการเด็กดีของแผ่นดิน’ เยี่ยมชม รร.เพลินพัฒนา

คณะผู้บริหารและอาจารย์ ‘โครงการเด็กดีของแผ่นดิน’ เยี่ยมชมโรงเรียนเพลินพัฒนา เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เปิดห้องเรียนโครงงานวิจัยฯ ตั้งแต่ระดับชั้น 4 – ชั้น 6 ให้คุณครูได้ร่วมเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการความรู้

เพลินคณิตฯ คิดแบบเพลิน ครั้งที่ 1

“เพลินคณิตฯ คิดแบบเพลิน” ครั้งที่ 1 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2566 คือการจำลองห้องเรียนคณิตศาสตร์ให้ คุณพ่อ คุณแม่ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น 1- ชั้น 3) ได้ลองรับบทบาทเป็นเด็กๆ ในชั้นเรียน

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการความรู้

คนดีวันละคน ๒๖๗. ครูใหม่ วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ครูของครู

ผมรู้จักครูใหม่เมื่อเธอไปสมัครเป็น KM Intern ที่ สคส. (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) เดือนกรกฏาคม ๒๕๔๘

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการความรู้

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของคุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์ (ครูใหม่) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ โรงเรียนเพลินพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการความรู้

พัฒนาการของเจเด็น ชั้น 1/2

“พัฒนาการของเจเด็น ชั้น 1/2” เรื่องราวของเด็กชายที่มีความตั้งใจใฝ่รู้และแสวงหาการสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ครูเห็นเป้าหมายที่เด็กมอบหมายให้กับตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทครูเพลิน…แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการความรู้

คณะครู ‘โครงการเด็กดีของแผ่นดิน’ เยี่ยมชม รร.เพลินพัฒนา

คณะผู้บริหารและอาจารย์ ‘โครงการเด็กดีของแผ่นดิน’ เยี่ยมชมโรงเรียนเพลินพัฒนา เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เปิดห้องเรียนโครงงานวิจัยฯ ตั้งแต่ระดับชั้น 4 – ชั้น 6 ให้คุณครูได้ร่วมเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการความรู้

เพลินคณิตฯ คิดแบบเพลิน ครั้งที่ 1

“เพลินคณิตฯ คิดแบบเพลิน” ครั้งที่ 1 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2566 คือการจำลองห้องเรียนคณิตศาสตร์ให้ คุณพ่อ คุณแม่ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น 1- ชั้น 3) ได้ลองรับบทบาทเป็นเด็กๆ ในชั้นเรียน

อ่านเพิ่มเติม
การศึกษาพิเศษ

ขอแสดงความยินดี “คุณครูหวาน” ได้รับรางวัลทรงเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูหวาน – อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๖”

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ร่วมยินดีกับ “คุณครูหวาน” ตำแหน่ง นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูหวาน” อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จากมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
SLC & PLC

Open Class 2022 เปิดชั้นเรียนมัธยม 2565

งาน Open Class ของช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 มีเพื่อนครู และนักการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 17 หน่วยงานรวม 45 ท่าน

อ่านเพิ่มเติม

ครูเพลินบนสื่อต่างๆ

ข่าว

เพลินพัฒนา : เรียนอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ

ทีมคุณครูช่วงชั้นมัธยมของโรงเรียนเพลินพัฒนาเล่าถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข และประสบความสำเร็จตามเส้นทางที่ต้องการ ให้แก่คอลัมน์ Next Ed: การศึกษาเพื่อโลกยุคหน้า ของ Dek-D

อ่านเพิ่มเติม
การศึกษาพิเศษ

ขอแสดงความยินดี “คุณครูหวาน” ได้รับรางวัลทรงเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูหวาน – อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๖”

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ร่วมยินดีกับ “คุณครูหวาน” ตำแหน่ง นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูหวาน” อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จากมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
ESL (อ.1)

อนุบาลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ “มัลดีฟส์”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณาจารย์จาก National Institute of Educational ประเทศมัลดีฟส์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานช่วงชั้นอนุบาล โรงเรียนเพลินพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการความรู้

คนดีวันละคน ๒๖๗. ครูใหม่ วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ครูของครู

ผมรู้จักครูใหม่เมื่อเธอไปสมัครเป็น KM Intern ที่ สคส. (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) เดือนกรกฏาคม ๒๕๔๘

อ่านเพิ่มเติม