ติดต่อเรา

CONTACT US

ที่อยู่

ทุกตารางนิ้วบนเนื้อที่ 31 ไร่ ในสภาพแวดล้อมของชานเมืองกรุงเทพมหานคร ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ จากแนวคิดของนักผังเมือง สถาปนิก มัณฑนากร นักมานุษยวิทยา และนักการศึกษา เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย

33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ศูนย์ประสานงาน
บริหารจัดการ

แผนกธุรการกลาง​

Plearnpattana_4

การรับสมัครนักเรียน
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

แผนกรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนอนุบาล

ร่วมงานกับเรา

ส่วนบุคคล

ภาพบรรยากาศโรงเรียน4