สำหรับผู้ปกครอง

FOR PARENT

บริการ

ขอหลักฐานทางการศึกษา

แนะนำให้ใช้ Gmail หรือ Email โรงเรียน

ทำบัตรใหม่

แนะนำให้ใช้ Gmail หรือ Email โรงเรียน

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

แนะนำให้ใช้ Gmail หรือ Email โรงเรียน

LINE Official

ติดต่อโรงเรียน

ศูนย์ประสานงานบริหารทั่วไป

DMDT