สำหรับผู้ปกครอง

FOR PARENT

Quick links

Resource Center​

ศูนย์บริการการเรียนรู้
โรงเรียนเพลินพัฒนา

บริการ

ขอหลักฐานทางการศึกษา

แนะนำให้ใช้ Gmail หรือ Email โรงเรียน

ทำบัตรใหม่

แนะนำให้ใช้ Gmail หรือ Email โรงเรียน

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

แนะนำให้ใช้ Gmail หรือ Email โรงเรียน

LINE Official

ติดต่อโรงเรียน

ศูนย์ประสานงานบริหารจัดการ

DMDT