ช่วงชั้นมัธยม

SECONDARY SCHOOL (KEY STAGE 3-4)

ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม

บาสกระชับมิตร

เพลินพัฒนาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตร ระหว่างโรงเรียนแสงอรุณ กับ โรงเรียนเพลินพัฒนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์กีฬาบาสเกตบอล ได้ออกกำลังกาย และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเพื่อฝึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมทั้งได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาที่ชอบและถนัดเพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง

เพลินพัฒนาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตร ระหว่างโรงเรียนแสงอรุณ กับ โรงเรียนเพลินพัฒนา
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์กีฬาบาสเกตบอล
ได้ออกกำลังกาย และเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันเพื่อฝึกความมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา รวมทั้งได้แสดงออก
ถึงความสามารถด้านกีฬาที่ชอบ
และถนัดเพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง

พี่พบน้อง ชั้น 5 - 6 เยี่ยมชมบูธ PBL พี่มัธยม

เปิดประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ กับกิจกรรมพาน้อง (ชั้น 5 และ ชั้น 6) ชมบูธ PBL ของพี่ๆ มัธยมเพื่อเรียนรู้งานประดิษฐ์ การคิดค้นใหม่ๆ จากหลากหลายห้วข้อที่มาจากความสนใจของพี่ๆ เพื่อการเตรียมพร้อมก่อนขึ้นมาช่วงชั้นมัธยม

พิธีเปิดแดงชาด ครั้งที่ 18 (19 มกราคม 2567)

ตีธงแดงชาดครั้งที่ 17

การแสดง "ตีธง" คือโจทย์การเรียนรู้ในหน่วยวิชาศิลปกรรมนำมาผนวกเข้ากับกิจกรรมแดงชาด ธงหลากสีและทำนองเพลงที่นักเรียนเลือกใช้ สื่อถึงทวีปต่างๆ ที่สอดคล้องกับธีมงานแดงชาดปีนี้ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล ความหลากหลายที่ทำให้ผู้คนได้กลับมาพบเจอ สนุกสนานร่วมกันหลังจากที่ไม่ได้จัดงานแดงชาดมาหลายปี

วิสัยทัศน์ของมัธยม

คือ การเตรียมพร้อมให้นักเรียน ก้าวสู่เป้าหมาย อยู่ดีมีสุข (Well-being) โดยคำนึงถึงความแตกต่าง และความต้องการของนักเรียน ครอบครัว และสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind)

วัฒนธรรมของมัธยม

คือ การเคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วม การใส่ใจกัน และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีการรับฟังกันเป็นฐาน

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของมัธยม

ให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง ในบรรยากาศของการเป็น พื้นที่ปลอดภัยและได้เรียนรู้ของทุกคน ทั้งนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

ข่าวของช่วงชั้น

Update & News

ข่าว

โอกาสและความหวัง บ้านกาญจนาภิเษก | มัธยม ฉันทะ 2567

“ถ้าทุกที่คือความมืดมิด ป้ามลคงเป็นแสงสว่างสำหรับพวกเขา นี้คือสิ่งที่พวกเราคิด ในสังคมที่ก่นด่าเขาว่าปีศาจ กลับมีคนคนหนึ่งยืนหยัดว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาเป็นปีศาจ” – แทนย่า

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 | ช่วงชั้นมัธยม

การเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ช่วงชั้นมัธยม ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สมัครทั้ง 3 พรรคได้แสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอนโยบายที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม
PBL

เรียนรู้ชุมชนผ่านบอร์ดเกมต่อยอดสู่ PBL | มัธยม 2567

การจัดอบรมการศึกษาชุมชน ของนักเรียนชั้น 9 10 และ 11 เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมของการเป็นเจ้าของสังคมและปลูกฝังความเชื่อว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้จากบอร์ดเกม

อ่านเพิ่มเติม
ESL Corner

Societal Synergy สัมมนาวิชาการ ชวนคิดสะท้อนปัญหาสังคม Grade 10

เปิดมุมมองใหม่ให้นักเรียนชั้น 10 ในการชวนคิดสะท้อนปัญหาสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และการศึกษา ปัญหาเหล่านี้อยู่กับสังคมไทยมาช้านานจนอาจหลงลืมไปว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ค่ายเตรียมความพร้อมชั้น 7 | มัธยม 2567

“ค่ายเตรียมความพร้อม” ค่ายเพื่อครูและนักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนเข้าสู่การเรียนในภาควิชาการและการใช้ชีวิตในวิถีของมัธยมฯ

อ่านเพิ่มเติม

ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น
แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ
เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย