ช่วงชั้นมัธยม

SECONDARY SCHOOL (KEY STAGE 3-4)

ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม

วิสัยทัศน์ของมัธยม

คือ การเตรียมพร้อมให้นักเรียน ก้าวสู่เป้าหมาย อยู่ดีมีสุข (Well-being) โดยคำนึงถึงความแตกต่าง และความต้องการของนักเรียน ครอบครัว และสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind)

วัฒนธรรมของมัธยม

คือ การเคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วม การใส่ใจกัน และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีการรับฟังกันเป็นฐาน

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของมัธยม

ให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง ในบรรยากาศของการเป็น พื้นที่ปลอดภัยและได้เรียนรู้ของทุกคน ทั้งนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

ข่าวของช่วงชั้น

Update & News

กิจกรรมโรงเรียน

พี่พบน้อง ประกวดโลโก้กีฬาแดงชาด

เทศกาลประกวดโลโก้หมู่สีงานกีฬาแดงชาดมาถึงแล้ว!! พี่ๆ ชั้น 10 คณะทำงานกีฬาแดงชาดพบปะน้องๆ ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อให้ข้อมูลและเชิญชวนน้องๆ ส่งผลงานออกแบบโลโก้เข้าประกวดในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโรงเรียน

ลั่นฆ้อง กีฬาแดงชาด ครั้งที่ 18 ปี 2566

เทศกาลกีฬาแดงชาด ครั้งนี้เดินทางมาถึงครั้งที่ 18 แล้ว เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2566 คณะเตรียมงานร่วมหารือระหว่างของนักเรียนชั้น10 และคณะครูที่ปรึกษาจากช่วงชั้นประถม มัธยม รวมทั้งส่วนงานสนับสนุนต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นมัธยม 2566

ช่วงชั้นมัธยมจัดงานพิธีไหว้ครู ในเช้าของวันวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2566 โดยมีนักเรียนชั้น 11 เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ด้วยจุดมุ่งหมายและความตั้งใจเพื่อระลึกพระคุณครู

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ชมรม Basketball เพลินพัฒนา

ส่งใจไปเชียร์นักกีฬาบาสเกตบอลเพลินพัฒนา ทีมชายทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กับการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2566 จัดโดยกรมพลศึกษา ณ สนามโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

เรียนรู้โลกมุมใหม่ผ่าน “นักเรียนแลกเปลี่ยน”

“การไปเรียนแลกเปลี่ยน ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด” เหล่ารุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยนได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศระยะเวลาเกือบ 1 ปี ให้รุ่นน้องได้ฟังกัน

อ่านเพิ่มเติม

ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น
แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ
เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย