ช่วงชั้นมัธยม

SECONDARY SCHOOL (KEY STAGE 3-4)

ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม

บาสกระชับมิตร

เพลินพัฒนาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตร ระหว่างโรงเรียนแสงอรุณ กับ โรงเรียนเพลินพัฒนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์กีฬาบาสเกตบอล ได้ออกกำลังกาย และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเพื่อฝึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมทั้งได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาที่ชอบและถนัดเพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง

เพลินพัฒนาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตร ระหว่างโรงเรียนแสงอรุณ กับ โรงเรียนเพลินพัฒนา
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์กีฬาบาสเกตบอล
ได้ออกกำลังกาย และเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันเพื่อฝึกความมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา รวมทั้งได้แสดงออก
ถึงความสามารถด้านกีฬาที่ชอบ
และถนัดเพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง

พี่พบน้อง ชั้น 5 - 6 เยี่ยมชมบูธ PBL พี่มัธยม

เปิดประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ กับกิจกรรมพาน้อง (ชั้น 5 และ ชั้น 6) ชมบูธ PBL ของพี่ๆ มัธยมเพื่อเรียนรู้งานประดิษฐ์ การคิดค้นใหม่ๆ จากหลากหลายห้วข้อที่มาจากความสนใจของพี่ๆ เพื่อการเตรียมพร้อมก่อนขึ้นมาช่วงชั้นมัธยม

พิธีเปิดแดงชาด ครั้งที่ 18 (19 มกราคม 2567)

ตีธงแดงชาดครั้งที่ 17

การแสดง "ตีธง" คือโจทย์การเรียนรู้ในหน่วยวิชาศิลปกรรมนำมาผนวกเข้ากับกิจกรรมแดงชาด ธงหลากสีและทำนองเพลงที่นักเรียนเลือกใช้ สื่อถึงทวีปต่างๆ ที่สอดคล้องกับธีมงานแดงชาดปีนี้ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล ความหลากหลายที่ทำให้ผู้คนได้กลับมาพบเจอ สนุกสนานร่วมกันหลังจากที่ไม่ได้จัดงานแดงชาดมาหลายปี

วิสัยทัศน์ของมัธยม

คือ การเตรียมพร้อมให้นักเรียน ก้าวสู่เป้าหมาย อยู่ดีมีสุข (Well-being) โดยคำนึงถึงความแตกต่าง และความต้องการของนักเรียน ครอบครัว และสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind)

วัฒนธรรมของมัธยม

คือ การเคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วม การใส่ใจกัน และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีการรับฟังกันเป็นฐาน

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของมัธยม

ให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง ในบรรยากาศของการเป็น พื้นที่ปลอดภัยและได้เรียนรู้ของทุกคน ทั้งนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

ข่าวของช่วงชั้น

Update & News

ข่าว

Open Class เปิดชั้นเรียนมัธยม

กิจกรรม Open Class มัธยม เพื่อพัฒนาครูและช่วงชั้นมัธยม ให้เพื่อนครูโรงเรียนอื่นๆ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

80 ปี วรรณกรรมเจ้าชายน้อย

วรรณกรรมเจ้าชายน้อยมีอายุครบ 80 ปี เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง ช่วงชั้นมัธยม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนมัธยม

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

สานฝันทิศทาง นักฟุตบอลและโค้ชอาชีพ

คุณโชคทวี พรหมรัตน์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการทำงาน การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ในกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโรงเรียน

แดงชาด ครั้งที่ 18 ในธีม “ดวงดารา และ ทวยเทพ”

เบื้องหลังแนวคิดของงานแดงชาดปีนี้เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับแนวคิดของแต่ละหมู่สีอย่างไร เรามาฟังคำตอบจากเหล่าเด็กๆ แม่งานกัน…

อ่านเพิ่มเติม

ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น
แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ
เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย