ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา

จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ธรรมชาติทักทาย

ธรรมชาติทักทาย

411224720_697040602529332_7933200677410305476_n (1)
421115499_719151486984910_2460588929860900513_n
ไส้เดือนเพื่อนรัก

ไส้เดือนเพื่อนรัก

349799978_110727185373236_2994952155170478643_n
362246575_620409593525767_1878297824101779854_n
421200937_719244923642233_5836273669539039058_n
การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก...ใน...โรงเรียนใหญ่

โรงเรียนเล็ก
...ใน...โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ช่วงชั้น

ช่วงชั้นอนุบาล

Kindergarten​

ช่วงชั้น 1

Key Stage 1

ช่วงชั้น 2

Key Stage 2

ช่วงชั้นมัธยม

Secondary School​

ช่วงชั้นอนุบาล

Kindergarten​

ช่วงชั้น 1

Key Stage 1

ช่วงชั้น 2

Key Stage 2

ช่วงชั้นมัธยม

Secondary School​

กิจกรรมโรงเรียน

Plearnpattana Event

“Survival swimming” หรือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ของนักเรียนชั้น 1 (กำลังจะขึ้นชั้น 2) ถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2552

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

Plearnpattana Update & News

ข่าว

ปัจฉิมนิเทศครั้งที่ 12 : ปีการศึกษา 2566

งานปัจฉิมนิเทศของชั้น 12 จำลองบรรยากาศห้องประชุมเป็นเหมือนโรงภาพยนต์บอกเล่าเรื่องราวชีวิตนักเรียนรุ่นที่ 15 ของเพลินพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม
PBL

PBL Exhibition 2566

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL ที่นักเรียนช่วงชั้นมัธยมตั้งแต่ชั้น 7-11 ได้วางแผนทำชิ้นงาน ในที่สุดก็ถึงเวลานำเสนอแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

เพลินพัฒนาบนสื่อต่างๆ

บอกเล่าความเป็นเพลินพัฒนา บนสื่อภายนอกเพื่อขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น
เผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา

Social Media

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้
ผ่าน Facebook Youtube และ Instagram

Plearnpattana Channel
Youtube