PLEARNPATTANA SCHOOL

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา

จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

ธรรมชาติทักทาย

ธรรมชาติทักทาย

411224720_697040602529332_7933200677410305476_n (1)
421115499_719151486984910_2460588929860900513_n
ไส้เดือนเพื่อนรัก

ไส้เดือนเพื่อนรัก

349799978_110727185373236_2994952155170478643_n
362246575_620409593525767_1878297824101779854_n
ช่วงชั้นมัธยม
การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน
ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์
อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก...ใน...โรงเรียนใหญ่

โรงเรียนเล็ก
...ใน...โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย
ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก"
ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ช่วงชั้น

ช่วงชั้นอนุบาล

Kindergarten​

ช่วงชั้น 1

Key Stage 1

ช่วงชั้น 2

Key Stage 2

ช่วงชั้นมัธยม

Secondary School​

กิจกรรมโรงเรียน

Plearnpattana Event

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

Plearnpattana Update & News

ข่าว

เวียนดอกไม้…ลอยน้ำ | อนุบาล 2567

“สองมือน้อย ๆ ที่บรรจงรับกะลา และประคองส่งต่อให้เพื่อนอย่างช้าๆ” เป็นภาพที่เกิดขึ้นขณะเด็ก ๆ และคุณครูทำกิจกรรม “เวียนน้ำ” ร่วมกันในยามเช้า

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

 รู้นับ รู้เปรียบเทียบด้วยถั่วหลากสี เรียนคณิต ชั้น 1

เด็กๆ ช่วงชั้น 1 ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการนับจำนวนและการเปรียบผ่านธัญพืชที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่าง “ถั่ว”

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการความรู้

“รุ่มรวย ร่องรอย ร้อยเรียง เรียนรู้”  ชื่นใจครูเพลิน ครั้งที่ 25

ชื่นใจได้เรียนรู้ภาคครูเพลิน ครั้งที่ 25 นี้ มี Theme งานชื่อว่า “รุ่มรวย ร่องรอย ร้อยเรียง เรียนรู้” ศึกษาข้อมูลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจต่องานที่คุณครูได้ทำ

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ต้อนรับน้องชั้น 7 สู่รั้วมัธยมศึกษา 2567

“ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ 2567 ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แชร์ทุกข์แชร์สุขร่วมกันได้” ครูเจ๋ง หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมกล่าวต้อนรับนักเรียนสู่ปีการศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

 พิธีเปลี่ยนเสื้อชั้น 1 : ปีการศึกษา 2567

น้องชั้น 1 เปรียบเสมือนกล้าเล็กๆ ที่พร้อมจะเติบโต งอกงาม ผลิดอก ออกผล เป็นต้นไม่ใหญ่โดยมีพี่ชั้น 2 และ 3 เป็นกำลังใจ เฝ้าดูแล เอาใจใส่ติดตาม การเติบโตของน้องๆ ด้วยความรัก

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

รวมใจ “ครูเพลิน” ๒๑ ปี เพลินพัฒนา

ในทุกๆ วันที่ 9 พฤษภาคม ของทุกปี พวกเราครูและบุคลากรเพลินพัฒนาจะรวมพลกันทั้งโรงเรียน เพื่อระลึกถึงผู้ร่วมก่อการดีวางอิฐก้อนแรก เสาเอก เสาแรกที่ได้ถูกวางรากฐาน ก่อร่างสร้างเป็นโรงเรียนเพลินพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

เพลินพัฒนาบนสื่อต่างๆ

บอกเล่าความเป็นเพลินพัฒนา บนสื่อภายนอกเพื่อขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น
เผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา

Social Media

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้
ผ่าน Facebook Youtube และ Instagram

Plearnpattana Channel
Youtube