ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา

จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ธรรมชาติทักทาย

ธรรมชาติทักทาย

411224720_697040602529332_7933200677410305476_n (1)
421115499_719151486984910_2460588929860900513_n
ไส้เดือนเพื่อนรัก

ไส้เดือนเพื่อนรัก

349799978_110727185373236_2994952155170478643_n
362246575_620409593525767_1878297824101779854_n
421200937_719244923642233_5836273669539039058_n
การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก...ใน...โรงเรียนใหญ่

โรงเรียนเล็ก
...ใน...โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ช่วงชั้น

ช่วงชั้นอนุบาล

Kindergarten​

ช่วงชั้น 1

Key Stage 1

ช่วงชั้น 2

Key Stage 2

ช่วงชั้นมัธยม

Secondary School​

ช่วงชั้นอนุบาล

Kindergarten​

ช่วงชั้น 1

Key Stage 1

ช่วงชั้น 2

Key Stage 2

ช่วงชั้นมัธยม

Secondary School​

กิจกรรมโรงเรียน

Plearnpattana Event

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้กำหนดการจำหน่ายและสั่งจองเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2567 เสาร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.…

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

Plearnpattana Update & News

ข่าว

“คองส่วงคืน” งานมหกรรมดนตรี

ค่ำคืนแห่งความสุขที่รอคอยใกล้เข้ามาแล้ว กับงานมหกรรมดนตรีในปีนี้ที่มาในธีม “งานวัด” ดั่งคำในภาษาถิ่นอีสานที่เรียกว่า “คองส่วงคืน”

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ความรู้-ทักษะ-จิตวิทยา การบ่มเพาะครูให้เติบโตในทุกด้านกับโรงเรียนเพลินพัฒนา

สัมภาษณ์พิเศษ โดย HappyGrowth (สสส.) แนวคิดและการดำเนินงานของโรงเรียนเพลินพัฒนาผ่านการเล่าเรื่องราวจาก ครูปาด-ศีลวัต ศุษิลวรณ์ และครูเล็ก-ณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโรงเรียน

ซ้อมอพยพหนีไฟ ปีการศึกษา 2566

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อย้ำเตือนทุกคนให้ตื่นตัวและรับทราบวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อต้องพบเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิด

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

Open Class เปิดชั้นเรียนมัธยม

กิจกรรม Open Class มัธยม เพื่อพัฒนาครูและช่วงชั้นมัธยม ให้เพื่อนครูโรงเรียนอื่นๆ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

กิจกรรมวันเด็ก “อนุบาลอโรคยา”

ตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาเด็กๆ อนุบาลได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ฐานกิจกรรม “วันเด็ก” กับแนวคิดจัดกิจกรรมสุดเก๋ “อนุบาล อโรคยา ”

อ่านเพิ่มเติม

เพลินพัฒนาบนสื่อต่างๆ

บอกเล่าความเป็นเพลินพัฒนา บนสื่อภายนอกเพื่อขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น
เผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา

Social Media

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้
ผ่าน Facebook Youtube และ Instagram

Plearnpattana Channel
Youtube