PLEARNPATTANA SCHOOL

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา

จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

ธรรมชาติทักทาย

ธรรมชาติทักทาย

411224720_697040602529332_7933200677410305476_n (1)
421115499_719151486984910_2460588929860900513_n
ไส้เดือนเพื่อนรัก

ไส้เดือนเพื่อนรัก

349799978_110727185373236_2994952155170478643_n
362246575_620409593525767_1878297824101779854_n
ช่วงชั้นมัธยม
การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน
ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์
อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก...ใน...โรงเรียนใหญ่

โรงเรียนเล็ก
...ใน...โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย
ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก"
ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ช่วงชั้น

ช่วงชั้นอนุบาล

Kindergarten​

ช่วงชั้น 1

Key Stage 1

ช่วงชั้น 2

Key Stage 2

ช่วงชั้นมัธยม

Secondary School​

กิจกรรมโรงเรียน

Plearnpattana Event

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

Plearnpattana Update & News

ข่าว

โอกาสและความหวัง บ้านกาญจนาภิเษก | มัธยม ฉันทะ 2567

“ถ้าทุกที่คือความมืดมิด ป้ามลคงเป็นแสงสว่างสำหรับพวกเขา นี้คือสิ่งที่พวกเราคิด ในสังคมที่ก่นด่าเขาว่าปีศาจ กลับมีคนคนหนึ่งยืนหยัดว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาเป็นปีศาจ” – แทนย่า

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ภาคสนามชั้น 4 ระบบนิเวศป่าชายเลนเพชรบุรี และตั้งสมมติฐานการวิจัย | Plearn Content Creator

ภาคสนามชั้น 4 กับประสบการณ์ใหม่ที่ต้องห่างบ้านครั้งแรก 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี กับการสำรวจระบบนิเวศที่ป่าชายเลน

อ่านเพิ่มเติม
After School

ภาคสนามชั้น 6 : ระบบนิเวศบ้านขุนสมุทรจีน | Plearn Content Creator

ภาคเรียนนี้พวกเราได้ไปบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ เพื่อไปเก็บข้อมูลมาทำสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการกัดเซาะและการงอกของชายฝั่ง

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 | ช่วงชั้นมัธยม

การเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ช่วงชั้นมัธยม ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สมัครทั้ง 3 พรรคได้แสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอนโยบายที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครูช่วงชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เสียงดนตรีไทยบรรเลงขับขานจากการรวมวงของคุณครูช่วยสร้างบรรยากาศยามเช้าของวันที่ 27 มิถุนายนเป็น “พิธีไหว้ครู” ของน้องเล็กอนุบาล

อ่านเพิ่มเติม

เพลินพัฒนาบนสื่อต่างๆ

บอกเล่าความเป็นเพลินพัฒนา บนสื่อภายนอกเพื่อขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น
เผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา

Social Media

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้
ผ่าน Facebook Youtube และ Instagram

Plearnpattana Channel
Youtube