ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา

จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

เด็กอนุบาลโรงเรียนเพลินพัฒนา-1.webp
Plearnpattana_4.webp
AnyConv.com__Plearnpattana_1.webp
Plearnpattana_8.webp
Plearnpattana_9.webp
Plearnpattana_7.webp
นักเรียนมัธยมโรงเรียนเพลินพัฒนา.webp
Plearnpattana_5.webp
Plearnpattana_6.webp

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

โรงเรียนเล็ก...ใน...โรงเรียนใหญ่

โรงเรียนเล็ก
...ใน...โรงเรียนใหญ่

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ในพื้นที่โรงเรียนเพลินพัฒนาประกอบด้วย ช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยม
โดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแล "บ้านหลังเล็ก" ในแต่ละช่วงชั้น ภายใต้จุดร่วมเดียวกัน
คือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย

ช่วงชั้น

ช่วงชั้นอนุบาล

Kindergarten​

ช่วงชั้น 1

Key Stage 1

ช่วงชั้น 2

Key Stage 2

ช่วงชั้นมัธยม

Secondary School​

ช่วงชั้นอนุบาล

Kindergarten​

ช่วงชั้น 1

Key Stage 1

ช่วงชั้น 2

Key Stage 2

ช่วงชั้นมัธยม

Secondary School​

กิจกรรมโรงเรียน

Plearnpattana Event

ตรวจมะเร็งเต้านม กับมูลนิธิถันยรักษ์ (สำหรับหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป) ค่าบริการตรวจ ท่านละ 2,300 บาท ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30…
ขอเชิญผู้ปกครอง ครู บุคลากร และผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ…

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

Plearnpattana Update & News

กิจกรรมโรงเรียน

พี่พบน้อง ประกวดโลโก้กีฬาแดงชาด

เทศกาลประกวดโลโก้หมู่สีงานกีฬาแดงชาดมาถึงแล้ว!! พี่ๆ ชั้น 10 คณะทำงานกีฬาแดงชาดพบปะน้องๆ ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อให้ข้อมูลและเชิญชวนน้องๆ ส่งผลงานออกแบบโลโก้เข้าประกวดในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

We can do…ลองทำดู หนูทำได้ น้องอนุบาล

กิจกรรมส่งท้ายภาคเรียนฉันทะ ของเด็กๆ ชั้น อนุบาล 3 ตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของฉัน และนำมาสู่การแสดงแสนน่ารัก

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ชช.2 ส่งต่อการให้ “Gift for Giving” สู่มูลนิธิเด็ก

31 กรกฎาคม 2566 คุณครูณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ (ครูเล็ก) หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ร่วมด้วยตัวแทนคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้นำสิ่งของ และเงินที่ได้รับบริจาคในกิจกรรม gift for giving มามอบให้กับ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสายสี่ จ.นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ชื่นใจภาคเผยตน ชช.2 ฉันทะ 2566

ชื่นใจได้เรียนรู้ภาค “เผยตน” ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนฉันทะนี้ นักเรียนได้ประมวลสรุป ทำความเข้าใจการเรียนรู้ มองย้อน สะท้อนตน และนำเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมชน

ห้องเรียนพ่อแม่ : “พ่อแม่เพลิน…เรียนรู้”

ห้องเรียนพ่อแม่ “พ่อแม่เพลิน…เรียนรู้” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อ่านเพิ่มเติม

Social Media

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้
ผ่าน Facebook Youtube และ Instagram

Plearnpattana Channel
Youtube