วิถีชุมชนเพลินพัฒนา​

PLEARN'S COMMUNITY​

สภาครอบครัว

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและเสริมสร้างการเรียนรู้ และโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีบทบาทในการส่งเสริม และพัฒนาครอบครัวให้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ภาพกิจกรรมนิทานในสวน จัดโดยผู้ปกครองเพลิน

กิจกรรมผู้ปกครอง

กิจกรรม After School

PLEARN AFTER SCHOOL ACTIVITY​

ห้องเรียนพ่อแม่​

PARENT CLASSROOM
กิจกรรมชุมชน

เสวนาธรรมกับพระไพศาล วิสาโล “ทำวันนี้ให้เป็นวันดีของชีวิต”

“ทำวันนี้ให้เป็นวันดีของชีวิต” เสวนาธรรมกับพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส วัดป่าสุคะโต เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ให้กับผู้ปกครอง ครู บุคลากร และนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

ความรู้-ทักษะ-จิตวิทยา การบ่มเพาะครูให้เติบโตในทุกด้านกับโรงเรียนเพลินพัฒนา

สัมภาษณ์พิเศษ โดย HappyGrowth (สสส.) แนวคิดและการดำเนินงานของโรงเรียนเพลินพัฒนาผ่านการเล่าเรื่องราวจาก ครูปาด-ศีลวัต ศุษิลวรณ์ และครูเล็ก-ณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโรงเรียน

ซ้อมอพยพหนีไฟ ปีการศึกษา 2566

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อย้ำเตือนทุกคนให้ตื่นตัวและรับทราบวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อต้องพบเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิด

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโรงเรียน

แดงชาด ครั้งที่ 18 ในธีม “ดวงดารา และ ทวยเทพ”

เบื้องหลังแนวคิดของงานแดงชาดปีนี้เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับแนวคิดของแต่ละหมู่สีอย่างไร เรามาฟังคำตอบจากเหล่าเด็กๆ แม่งานกัน…

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมชน

ทำบุญ ตักบาตรต้อนรับ พุทธศักราช 2567

ชาวชุมชนเพลินพัฒนา ร่วมใจกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จากวัดศรีประวัติ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งรับศีล รับพรจากพระคุณเจ้าเพื่อเป็นศิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม
After School

มหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ 9 ธ.ค. 66

ล่าสุดคุณครูได้ขนทัพนักกีฬารักบี้เพลินพัฒนาไปร่วมแข่งขันรักบี้กระชับมิตรที่ รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจากกิจกรรม After school รักบี้หลังเลิกเรียน

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโรงเรียน

ปฏิบัติธรรมประจำปี 2566

โรงเรียนเพลินพัฒนาร่วมกับผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมชน

 ลมข้าวเบาพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักเรียน

งานลมข้าวเบาปีนี้ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ทุกช่วงชั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นทีมงานส่วนต่างๆ เพื่อเรียนรู้ และ ฝึกตน จนเกิดเป็นบทเรียนที่มีคุณค่า

อ่านเพิ่มเติม