บรรยากาศโรงเรียน​

SCHOOL ATMOSPHERE & PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

กิจกรรมโรงเรียน

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา

ช่วงชั้นอนุบาล

ภาพบรรยากาศโรงเรียน2
ภาพบรรยากาศโรงเรียน1
ภาพบรรยากาศโรงเรียน5
ธรรมชาติทักทาย

ธรรมชาติทักทาย

ธรรมชาติทักทาย

ธรรมชาติทักทาย

ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา

ช่วงชั้น 1 และ 2

ไส้เดือนเพื่อนรัก

ไส้เดือนเพื่อนรัก

ไส้เดือนเพื่อนรัก

ไส้เดือนเพื่อนรัก

วิจัยหรรษา…ทุ่งนาพาเพลิน

วิจัยหรรษา…ทุ่งนาพาเพลิน

การงานเพื่อชีวิต

การงานเพื่อชีวิต

พิธีการเปลี่ยนเสื้อนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา.webp
ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา

ช่วงชั้นมัธยม

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา

อาคาร สถานที่

สวนเล่น-7
02/02/2024
สวนเล่น-8
02/02/2024
สวนเล่น-6
02/02/2024
สวนเล่น-4
02/02/2024
สวนเล่น-5
02/02/2024
ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา