บรรยากาศโรงเรียน​

SCHOOL ATMOSPHERE & PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

กิจกรรมโรงเรียน

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ปี 2566

ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา

ช่วงชั้นอนุบาล

เพลินกลางแจ้ง
14/09/2020
DSC09609
14/09/2020
21.07.63 (1)
03/11/2020
เพลินกลางแจ้ง
14/09/2020
1ห้อง4 (1)
03/11/2020
ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา

ช่วงชั้น 1 และ 2

พิธีการเปลี่ยนเสื้อนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา.webp
14/10/2023
Plearnpattana_8.webp
14/10/2023
363305852_623538309879562_1829461080097986766_n
08/08/2023
362696440_623537666546293_7795528576558316537_n
08/08/2023
362246575_620409593525767_1878297824101779854_n
25/07/2023
ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา

ช่วงชั้นมัธยม

นักเรียนมัธยมโรงเรียนเพลินพัฒนา.webp
14/10/2023
BN6A0323
31/01/2023
S__123674646
12/01/2023
318740170_5811641428858589_6766365132891999393_n
08/12/2022
317093177_5786730881349644_4178797612647335626_n
06/12/2022
ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา

อาคาร สถานที่

Plearnpattana_2-1.webp
14/10/2023
347554096_782201993294210_340050324295639956_n
19/05/2023
347559286_101593079613662_680730638292267147_n
19/05/2023
347897649_649710660306579_3036453248077813973_n
19/05/2023
348244692_739610161277019_6197947709994044668_n
19/05/2023
ดูเพิ่มเติม

สิ้นสุดเนื้อหา