การรับสมัครนักเรียน​

PLEARN ADMISSION

โรงเรียนเพลินพัฒนา จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยมีวิสัยทัศน์ของเราคือ เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2568​

Key Stage 2

ประถมปลาย

Secondary School​​

มัธยม

ปีการศึกษา 2567