การรับสมัครนักเรียน​

PLEARN ADMISSION

แบ่งปัน

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียน

เปิดรับสมัครเรียน

ชั้น 1

ปีการศึกษา 2568

ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

ดูเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สมัคร

ยังไม่เปิดใช้งาน

เปิดรับสมัครเรียน

ทุกระดับชั้น

ปีการศึกษา 2567

เริ่มเรียน พฤษภาคม 2567 นี้

โรงเรียนเพลินพัฒนา

จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ธรรมชาติทักทาย

ธรรมชาติทักทาย

411224720_697040602529332_7933200677410305476_n (1)
421115499_719151486984910_2460588929860900513_n
ไส้เดือนเพื่อนรัก

ไส้เดือนเพื่อนรัก

349799978_110727185373236_2994952155170478643_n
362246575_620409593525767_1878297824101779854_n
421200937_719244923642233_5836273669539039058_n
การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน PBL – Problem based learning

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

โรงเรียนเพลินพัฒนา
จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม
พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รักของสังคม พร้อมนำพาผู้เรียน ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างเข้มแข็ง และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

ความเจริญงอกงามของชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี มีกรอบที่ยืดหยุ่น
แต่ไม่ติดยึดอยู่ในกรอบ สามารถคิดทะลุนอกกรอบ
เพื่อการเติบโตอย่างงดงามบนรากฐานของความเป็นไทย