ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น1 : วิริยะ 2563

“ความอัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงของฉัน”

แนวคิดการนำเสนองาน “ชื่นใจ..ได้เรียนรู้” ภาควิริยะ ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้น 1

จากคำถาม สู่ความเป็นเหตุเป็นผล ฉันทำอะไร ทำไปทำไม อยากทำเรื่องนี้เพราะอะไร ตามความสนใจของเด็กๆ มีทั้งการเปลี่ยนแปลงจากไฟ การเปลี่ยนแปลงจากน้ำ การเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งกลายเป็นน้ำ การเปลี่ยนแปลงโดยแรงกระทำ หรือแม้กระทั่งเมื่อสนใจอยากทดลองแล้วไม่พบความเปลี่ยนแปลงเลยก็มี เช่น เมื่อนำขนมมาชเมลโล่มาละลายน้ำเกิดผลอย่างไร เมื่อนำกิ่งไม้ ใบไม้มาเผาไฟเป็นอย่างไร เมื่อนำไข่ดิบ ดินสอ และไส้ดินสอไปลอยน้ำอะไรจม อะไรลอย การเปลี่ยนรูปร่างของลูกบอลเมื่อถูกแรงกระแทก เป็นต้น

จากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการทดลอง สู่การสร้างศิลปะร่วมกัน โดยนำความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัตถุต่างๆ จากการทดลองมาสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีความเชื่อมโยงกันภายในกลุ่ม อาจเป็นการเชื่อมโยงกันของ concept ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกัน หรือเป็นการเชื่อมโยงกันของวัตถุเดียวกันแต่ต่าง concept ก็ได้

หลายหัวข้อ หลากความสนใจ ช่วยให้เด็กๆ กล้าที่จะคิด คิดแล้ว กล้าที่จะทดลอง และเตรียมการนำเสนอ ยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อได้รับคำชื่นชม และกำลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่ที่คอยชมผ่าน Zoom เห็นรอยยิ้มกว้าง เสียงหัวเราะสดใส ตั้งตารอคุณพ่อ คุณแม่ของใครจะมาให้กำลังใจอีกนะ

ขอขอบคุณผู้ปกครองอาสาที่มาช่วยบันทึกภาพและวิดีโอด้วยนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563