ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น1 : ไส้เดือนเพื่อนรัก

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 1 ครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนตัวน้อยใต้ดิน “ไส้เดือน…เพื่อนรัก” ที่มีประโยชน์มากมายแก่ธรรมชาติของเราและมีหลากหลายสายพันธุ์กว่าที่เราคิดซะอีก!

เป็นเวลากว่า 1 เดือนที่เด็กๆ ชั้น 1 ได้ใช้เวลาในการทดลอง สังเกต และบันทึกผลงานวิจัยการทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ประเภทต่างๆ ตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม และเพื่อนำมาเสนอต่อคุณครูและคุณพ่อแม่ ให้ได้ชมและชื่นใจในวันนี้

มากกว่าการฟังผลงานวิจัยข้างต้น เด็กๆ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ออกมามีส่วนร่วมกับการนำเสนองานวิจัยผ่านกิจกรรมเล็กๆ ในแต่ละหัวข้อ ได้แก่…

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ต่างๆ ของไส้เดือน และ ให้ผู้ปกครองลองช่วยเด็กๆ แยกสายพันธุ์จากข้อมูลที่เด็กๆ ให้

2. การสาธิตการสร้างบ้านที่น่าอยู่เหมาะสมกับไส้เดือน และให้ผู้ปกครองได้ลองผสมส่วนผสมต่างๆ เพื่อสร้างบ้านให้ใส้เดือนตามอัตราส่วนที่เด็กๆ ได้ให้ความรู้

3. การสาธิตการอาบน้ำไส้เดือนและการร่อนมูลไส้เดือน ที่จะช่วยทำให้ไส้เดือนอยากอาหารมากขึ้น และมูลไส้เดือนกับน้ำที่ได้ยังสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยชั้นดีได้ และให้ผู้ปกครองได้มีส่วนในการทดลองทำด้วยตนเอง

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ ได้มอบบทเรียนสำคัญแก่เด็กๆ ชั้น 1 ว่า ชีวิตของเรานั้นอาศัยการพึ่งพาอาศัยกันเป็นวัฏจักร และการจะเป็นผู้ดูแลรักษ์โลกที่ดีนั้น ย่อมต้องเรียนรู้ที่จะรักและใส่ใจ เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมโลก แม้แต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ อย่าง “ไส้เดือน เพื่อนรัก”

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566