ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 3 : ภาคเรียนวิมังสา 2564

มากกว่ากระบวนการคิดที่คุณครูพยายามฝึกการทำวิจัยเพื่อนำพาให้เด็กๆคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ธีมชื่นใจที่ครูกำหนดให้ ในระหว่างการทำงานเด็กๆ จะได้ทบทวนเพื่อพัฒนาตัวเอง สะท้อนความสุข ความทุกข์ที่เกิดขึ้น “ความสุข… คือการได้มาโรงเรียน ได้มาเล่นกับเพื่อน” “ความทุกข์…ไม่มี” 🥰

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565