ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 1 ภาคฉันทะ 2564

สำหรับเด็กๆ ชั้น 1 ที่เพิ่งก้าวมาสู่ชั้นประถมนั้น คือความท้าทายที่บ้านและโรงเรียนต้องร่วมจับมือกันเพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ผ่านไปเทอมแรกเด็กๆ สามารถเรียนรู้และกำกับตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆ การนำเสนอในงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ยิ่งทำให้คุณครูมั่นใจว่าเด็กๆ มีความเข้าใจ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างการนำเสนอของ น้องเอิง – ด.ญ.พิมพ์พิชชา จุลนิพิฐวงษ์ ชั้น 1/2 ได้บอกเล่า “การเดินทางของส้ม” ผลไม้ที่น้องเอิงเลือกศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ เริ่มตั้งแต่ค้นคว้า ข้อมูล สังเกตการเปลี่ยนแปลง และศึกษาต่อว่าจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ก่อนลงมือปฏิบัติ รวมถึงการสรุปการวิจัยและนำเสนอในรูปแบบตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถ “เผยตน” บอกถึงจุดดี จุดด้อยที่ตนเองต้องพัฒนาไว้อย่างชัดเจน

คุณพ่อน้องเอิงสะท้อนในมุมของผู้สนับสนุนคนสำคัญเพื่อร่วมสร้างการเรียนรู้ให้ลูกครั้งนี้ว่า

“ สำหรับการเรียนรู้ในลักษณะ HBLC นั้นอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ในมุมกลับกัน เด็กๆ จะได้เริ่มเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ และกำกับเวลาของตนเองในการเข้าเรียนผ่านการฝึกดูตารางเรียนเอง การจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการได้ทำกิจกรรมในช่วง self ซึ่งตรงนี้คิดว่าถ้าเด็กสามารถเรียนรู้ความรับผิดชอบนี้ได้เรื่อยๆ ก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้ง่ายขึ้น

ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่คงจะทำหน้าที่ช่วยเหลือ และตักเตือน กำกับในการเรียนในช่วงแรกมากหน่อย แต่ก็จะพยายามลดบทบาทลงเพื่อพยายามให้เค้าได้พัฒนาการกำกับตนเองให้ได้มากที่สุด ส่วนทางด้านการเรียนรู้โดยเฉพาะในช่วง self ก็เช่นกัน คุณพ่อคุณแม่จะพยายามให้น้องได้ทำด้วยตนเองให้มากที่สุด แต่สำหรับบางงานที่อาจต้องใช้ไอเดียมากๆ ก็อาจจะช่วยซัพพอร์ต เสนอทางเลือกเสริมบ้าง เพื่อให้เค้าได้มีภาพในการตัดสินใจครับ”

ตัวอย่างการนำเสนอ เด็กหญิงพันธ์ประภา จันทร์เสมา (น้องไอรีณ) ชั้น 1/5

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564