ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ชั้น 3 ภาคเรียนฉันทะ 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ชั้น 3 ภาคเรียนฉันทะ 2564 ด.ญ. ติรยาภา คงตั้งจิตต์ (เตติ๊) ชั้น 3/3

มองย้อนสะท้อนตนถึงสิ่งที่ตนเองทำได้ดี ขณะเดียวกันก็ต้องวิเคราะห์ตนเองได้ว่าพร่องเรื่องใด ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น


น้องเตติ๊ ยังมาบอกเล่าถึงงานวิจัยที่สนใจ จากความชอบในการทำขนมสู่การศึกษาการทำเค้กกล้วยหอม ถ้าใช้แป้งอัลมอนด์ แทนแป้งเค้ก จะเป็นอย่างไร ฟังแล้วคุณประโยชน์มากมาย รอชิมเลยค่ะ💗