ชื่นชม..ชื่นใจ “น้องแคนเดิ้ล” ชนะเลิศภาพวาดระบายสี

ชื่นชมชื่นใจ “น้องแคนเดิ้ล – ด.ญ.สุพิชญ์ชญา จินตนะพันธ์ ” ชั้นป.3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท จากการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในระดับชั้น ป.1 – 3 จากจำนวนภาพที่ส่งทั้งหมดจำนวน 228 ภาพ ทั่วประเทศ

สรุปรวมผลการตัดสิน จำนวนภาพการประกวดวาดภาพระบายสี งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ปี 2567

– ระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 228 ภาพ

– ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 365 ภาพ

– ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 344 ภาพ

รวมทั้งหมด จำนวน 937 ภาพ

สำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้มาจากการได้เห็นผลงานจากนิทรรศการศิลปะต่างๆ และผลงานของพี่ๆศิลปินคนอื่นแล้วชื่นชอบ จึงมีความคิดว่าวันหนึ่งอยากจะทำให้ได้เช่นเดียวกับพี่ๆ บ้าง งานชิ้นนี้น้องแคนเดิ้ลใช้เวลาสร้างสรรค์ประมาณ 1 เดือน โดยใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนทุกเย็นในการ ร่าง วาด ลงสีอย่างสวยงาม โดยน้องได้พัฒนาฝีมือด้านศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง จากความชอบ ความสนใจจึงเรียนรู้การวาดภาพรูปแบบใหม่ ๆ จากคลิปวิดีโอ ประกอบกับมีพี่ที่รู้จักกันที่มีความถนัดด้านศิลปะแนะนำเทคนิคการวาดภาพให้เพิ่มเติมด้วย

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ “น้องแคนเดิ้ล” มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือ สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อต่อยอดความสนใจในอนาคตนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567