Open House เปิดบ้านการเรียนรู้…ช่วงชั้นประถม

เปิดบ้าน … การเรียนรู้ช่วงชั้นประถม
(สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสมัครเรียนปีการศึกษา 2567)

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเพลินพัฒนา อาคารมัธยม

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง คลิกที่นี่ (รับจำนวนจำกัด)

📱สอบถามเพิ่มเติม
Line: @plearnpattana

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566