HBLC ภาคจิตตะ 2563

หามุมที่ชอบ…

แล้วเรามานั่งเรียนรู้ไปด้วยกัน

วันนี้ ( 28 ธ.ค. 63) เป็นวันแรกของการเรียนรู้ในรูปแบบ HBLC
ของภาคเรียนจิตตะ คุณครูทุกช่วงชั้นเตรียมแผนต่างๆ ไว้พร้อมเสมอ เพื่อให้รับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ผ่านมาเกือบสิ้นภาคเรียนจิตตะแล้ว
คุณลักษณะที่คุณครูมุ่งหมายสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเด็กๆ คือ “การมีใจที่จดจ่อและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ” ปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้น ผ่านชิ้นงานที่เด็กๆ ตั้งใจทำ มากไปกว่านั้นเด็กๆสามารถเรียนรู้และกำกับตัวเองได้ดีแม้จะอยู่ห่างกัน