Drive thru: เตรียมพร้อม HBLC 17 พ.ค. 2564

Drive thru รับกล่องเพลิน (Plearn learning box) เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรก (13 พฤษภาคม 2564) ช่วงเช้าเป็นคิวของน้องๆ ช่วงชั้นที่ 1 และที่มีพี่น้องอยู่ระดับชั้นอื่นด้วย ช่วงบ่ายเป็นคิวของช่วงชั้นที่ 2

อย่าลืม !! เขียนชื่อ ชั้น เลขที่นักเรียนติดหน้ารถให้เห็นชัดเจน และเตรียมเปิดท้ายรถเพื่อความรวดเร็วในการรับกล่องนะคะ

🚗🚗 ปิดกระจก ลดความเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564