คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับใช้ Email โรงเรียน​

GUIDE TO USING SCHOOL EMAIL

แบ่งปัน

ลิงก์สำหรับแชร์ https://plearnpattana.ac.th/dmdt/plearn_help/school_email/#about_school_email

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก Google และ Microsoft ซึ่งคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ (Sign-in) ได้ทั้ง 2 บริการ ปัจจุบันโรงเรียนมี 2 โดเมน คือ plearnpattana.ac.th และ pptn.ac.th โดย plearnpattana.ac.th จะเป็นโดเมนหลัก

รูปแบบ Email

กลุ่มผู้ใช้งาน
รูปแบบ Email
ครูและบุคลากร
ชื่อภาษาอังกฤษตามด้วย_ (ขีดล่าง)ตามด้วยตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวแรก
ตัวอย่าง plearn_p@plearnpattana.ac.th
นักเรียน
ขึ้นต้นด้วยตัว p และตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน
ตัวอย่าง p12345@plearnpattana.ac.th
ผู้ปกครอง
ขึ้นต้นด้วยตัว pa และตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน
ตัวอย่าง pa12345@plearnpattana.ac.th

พื้นที่จัดเก็บ (Cloud Storage)

ผู้ให้บริการ
ปริมาณพื้นที่จัดเก็บ
20 GB
100 GB

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(We reserve the right to make changes without prior notice.)

ลิงก์สำหรับแชร์ https://plearnpattana.ac.th/dmdt/plearn_help/school_email/#sign-in

หากต้องการเปิด Gmail คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์หรือเพิ่มบัญชีลงในแอป Gmail ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้เปิดกล่องจดหมายเพื่อดูอีเมล

ลิงก์สำหรับแชร์ https://plearnpattana.ac.th/dmdt/plearn_help/school_email/#change_password

เนื่องจากโรงเรียนใช้วิธีการลงชื่อเข้าแบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (Single sign-on) การเปลี่ยนรหัสจะแก้ไขที่ www.office.com

ติดต่อ LINE @dmdt เพื่อขอรีเซ็ตรหัสผ่าน
กรุณาเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน

ลิงก์สำหรับแชร์ https://plearnpattana.ac.th/dmdt/plearn_help/school_email/#add_mobilephone

ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน Email ได้ โดยการผูกเบอร์โทรศัพท์ที่ยังใช้งานอยู่กับ Email เมื่อมีการลงชื่อเข้าใช้ระบบจะส่งรหัสความปลอดภัยไปยังเบอร์โทรศัพท์ (Verification code) ที่คุณผูกไว้กับบัญชี

จัดการที่ www.office.com

ลิงก์สำหรับแชร์ https://plearnpattana.ac.th/dmdt/plearn_help/school_email/#change_mobilephone

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Email ได้ด้วยตนเอง (ระหว่างเปลี่ยน เบอร์โทรศัพท์เดิมยังต้องรับรหัสยืนยันได้)

ลิงก์สำหรับแชร์ https://plearnpattana.ac.th/dmdt/plearn_help/school_email/#move_mydata

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Email ได้ด้วยตนเอง (ระหว่างเปลี่ยน เบอร์โทรศัพท์เดิมยังต้องรับรหัสยืนยันได้)