“ไส้เดือนเพื่อนรัก” กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น 1

กล่าวได้ว่าไส้เดือนคือตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ในพื้นที่  ไม่ชอบสารเคมี และเป็นผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์ในระบบนิเวศ  หลังจากที่เด็กๆได้เคยทำความรู้จักกับไส้เดือนมาบ้างแล้ว วันนี้คุณครูพาเด็กๆลงลึกกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ นี้ ผ่านฐานกิจกรรมสนุกๆ เริ่มต้นจากรับชมวิดีโอ และสไลด์ความรู้

.

“ หากเราต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวของไส้เดือนว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อธรรมชาติ ต่อดินที่เจ้าไส้เดือนอาศัยอยู่ จะทำอย่างไรได้บ้าง ”

“ผ่านภาพวาด ผ่านเรื่องเล่า ผ่านการเขียนบอกค่ะ / ครับ… “ เด็กๆช่วยกันสะท้อน

.

คุณครูเปิดภาพชิ้นงานเกี่ยวกับเรื่องราวของไส้เดือน ชวนนักเรียนสังกตและพูดคุยจากภาพ ให้นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับไส้เดีอนกับระบบนิเวศ นอกจากนี้เด็กๆยังได้รู้จักสายพันธุ์ไส้เดือนที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์ วงจรชีวิต และประโยชน์ของไส้เดือน ต่อจากนั้นคุณลงุจุ๋ม เจ้าหน้าที่ อป. ของโรงเรียนได้มาให้ความรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนและสาธิตวิธีการผสมดินเข้ากับส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งมูลวัว ขุยมะพร้าว น้ำ เพื่อ่ใช้ในการสร้างบ้านให้ไส้เดือนด้วย เมื่อเจ้าไส้เดือนมีบ้านพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ทดลองเลี้ยงไส้เดือนดูบ้างโดยตั้งต้นกับคำถามที่ว่า ไส้เดือนช่วยย่อยเศษผักและผลไม้ให้ลดลงได้มากกว่าปล่อยเอาไว้เฉยๆ จริงหรือไม่ ?

.

จากนั้นจึงทดลองปล่อยเศษผักลงในกระถางที่มีไส้เดือน และไม่มีไส้เดือน เป็นระยะเวลา 5 วัน แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง หลังจบการทดลองนี้เด็กๆ คาดเดาว่ากระถางที่มีไส้เดือนเศษผักจะลดลงและมีมูลไส้เดือนเพิ่มขึ้น … จริงหรือไม่… ต้องรอสังเกตและบันทึกผลการทดลอง

.

โดยส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565