โรงเรียนเพลินพัฒนาเปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๗

โรงเรียนเพลินพัฒนาเปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนแห่งแรงบันดาลใจ ที่เบิกบาน มีชีวิตชีวา ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย…ได้เรียนรู้ โอบล้อมด้วยชุมชน ครู ผู้ปกครอง ที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย พานักเรียนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ติดต่อสมัครเรียน Line : @plearnpattana สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ·

๐๒ ๔๘๕ ๒๖๗๐ – ๕ ต่อ ๑๑๑ และ ๒๒๒

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567