เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น 1 ปี 68

โรงเรียนเพลินพัฒนาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567 ลงทะเบียนสมัครเรียนผ่าน
www.plearnpattana.ac.th (เริ่มเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://pptn.ac.th/admission68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


Line ID : @plearnpattana
โทร. 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 , 222