โครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF

ขอแบ่งปันความรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับลูกในโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย

ศึกษาข้อมูลความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF เพิ่มเติมได้ที่ www.rlg-ef.com

Youtube พัฒนาทักษะสมอง EF

ขอบคุณโครงการดีๆโดย #สำนักงานปปส ร่วมกับ #มูลนิธิFORDEC #สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว #มหาวิทยาลัยมหิดล และ #สถาบันRLG

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565