แนวทางการเปิดเรียน 1 กพ. 64 ของโรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนาขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเรียนดังนี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไประหว่างนี้ขอให้ผู้ปกครองติดตามและปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564