เรียนรู้วิถีไทยในวิชาคณิตศาสตร์

ต้อนรับวันลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงด้วยกิจกรรมเพลิน เพลิน ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น 2 คุณครูเตรียมดอกไม้ ใบตอง ต้นกล้วย และอุปกรณ์ทำกระทง เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่อง “การคูณ”

คุณครูจะมีวิธีการอย่างไรก่อนจะกลายมาเป็นกระทงสวยๆ นะ

เริ่มด้วยให้ความรู้การทำกระทง และประวัติความเป็นมาวันลอยกระทงผ่านการ์ตูนสนุกๆ ก่อนให้เด็กๆ ได้ลองออกแบบโจทย์การคูณ และเขียนประโยคสัญลักษณ์ พร้อมแสดงวิธีคิดที่เชื่อมโยงกับการทำกระทง

“ฉันใช้ดอกไม้ทำกระทง 3 ชนิด ชนิดละ 3 ดอก ฉันใช้ดอกไม้ไปทั้งหมดกี่ดอก”

“ในกระทงมีดอกไม้ 4 ชนิด ชนิดละ 5 ดอก รวมมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก”

เด็กๆ หาคำตอบด้วยการบวกเพิ่มครั้งละเท่าๆ กัน ตามแนวคิดของการคูณที่ได้เคยเรียนรู้มาแล้ว จากนั้นต้องนำโจทย์นี้มาเป็นเงื่อนไขในการทำกระทงของตนเอง ระหว่างตกแต่งกระทง เด็กๆ ก็ร้องเพลงลอยกระทงไปด้วย บรรยากาศการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันนี้จึงมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กๆได้ซึมซับวิถีไทยไปด้วยในตัว

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564