เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยากาศเปิดให้มาโรงเรียนวันแรก (1 ก.พ. 64) วันนี้ โรงเรียนยังคงเคร่งครัดกับมาตรการความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่

มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และยังคงติดตั้งเจลแอลกอฮอล์กระจายตามจุดต่างๆ สำหรับเด็กๆ ที่มาโรงเรียนยังคงต้องรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ยกเว้นช่วงรับประทานอาหารและดื่มน้ำ) โดยจัดเตรียมกล่องอาหาร กระติกน้ำส่วนตัวมาเอง นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิระหว่างวัน และสิ่งสำคัญให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ

นอกจากนี้ได้เพิ่มทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ยังไม่สะดวกมาโรงเรียนให้เรียนรู้ที่บ้านโดยช่วงชั้นมัธยม คุณครูจะส่งสื่อการสอนหรือเนื้อหาต่างๆ ให้ทาง google classroom หากติดขัดหรือไม่เข้าใจสามารถติดต่อคุณครูผู้สอนได้โดยตรง ช่วงชั้นประถมจัดการเรียนรู้ผ่าน Zoom ให้เด็กๆ ได้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ และสามารถสอบถามคุณครูผ่านช่องทางต่างๆได้เช่นกัน ส่วนน้องอนุบาลคุณครูจัดกิจกรรมสนุกๆ ลง “กล่องเพลิน” ให้ผู้ดูแลได้ฝึกฝนเสริมพัฒนาการ

คุณพ่อ คุณแม่ ก็สามารถสร้างวินัยให้ลูกๆได้ด้วยการเป็นแบบอย่างในการป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยเริ่มจากการสร้างวินัยส่วนตัวนะคะ

“สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ” ยังคงเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้พวกเราปลอดภัยจากโควิด – 19 นะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564