เปิดบ้านการเรียนรู้…ช่วงชั้นประถม


เปิดบ้านการเรียนรู้…ช่วงชั้นประถม

เปิดบ้านการเรียนรู้…ช่วงชั้นประถม

  • วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
  • เวลา 9.00 – 11.30 น.
  • ผ่าน Zoom meeting

คลิก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ยังมีที่ว่างในระดับชั้น 3 – ชั้น 6 ปีการศึกษา 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ID line : @plearnpattana 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565
โดย ส่วนสื่อสารองค์กร