เปิดตลาดคณิตในชีวิตประจำวัน

ถุงสุ่มมั้ยครับ

คุกกี้ชิ้นละ 5 บาทค่ะ

ข้าวกล่องก็มีนะครับ ….

ผลไม้จากที่บ้านหนูเองค่ะ 

พ่อค้า แม่ขายเรียกลูกค้ากันอย่างคึกคัก บรรยากาศตลาดขายของที่มีทั้งของกิน ของใช้ ของเล่น งานประดิษฐ์ หนังสือ ทั้งมือหนึ่ง มือสอง ให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ได้จับจ่ายกันอย่างสนุกสนาน 

คุณครูให้เด็กๆเตรียมของมาขายได้อย่างหลากหลายและให้ตั้งราคาขายด้วยตัวเองในราคาสุงสุดไม่เกิน 50 บาท ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ชั้น 1 และ ชั้น 3 ถูกจำลองให้เป็นตลาดย่อมๆ เด็กๆ ผลัดกันเป็นคนขาย และคนซื้อ 

ชั้น 1 ได้ใช้ทักษะการบวกลบเลข การทอนเงินทั้งเหรียญและธนบัตร ได้ฝึกการขายของ เรียกลูกค้า ในบางจังหวะก็ต้องฝึกการรอคอยลูกค้าเช่นกัน

สำหรับชั้น 3 คุณครูให้เด็กๆ ได้ออกแบบการเรียนรู้ ฝึกคาดการณ์การขาย หากนำสินค้ามาขายจะมีกำไรหรือไม่ มีสินค้าปริมาณเท่านี้จะขายได้รายรับเท่าไหร่เมื่อเทียบกับที่คำนวณไว้กับการขายจริงต่างกันอย่างไร

เด็กๆ ทุกคนต้องบันทึกรายรับรายจ่าย ซึ่งต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้งการบวก การลบ และการคูณ สำหรับน้องชั้น 1 อาจใช้การบวกซ้ำเพื่อความแม่นยำในการทอนเงิน

หลังจากช็อปปิ้งเสร็จทุกคนกลับเข้าที่เพื่อทบทวนความรู้ที่ได้จากกิจกรรมครังนี้ เด็กๆ มองเห็นภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566