เปลี่ยนเสื้อชั้น 1 ปีการศึกษา 2565

“พิธีเปลี่ยนเสื้อ”

พิธีต้อนรับน้องชั้น 1 เป็นการเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาที่สำคัญกับก้าวที่เติบโตขึ้นของชีวิตจากน้องอนุบาล มาเป็นพี่ชั้น 1 ในรั้วประถมอย่างเต็มตัว

น้องชั้น 1 เปรียบเสมือนต้นกล้าต้นเล็ก ๆ ที่พร้อมจะเติบโต งอกงาม ผลิดอก ออกผลเป็นต้นไม้ใหญ่ โดยมีพี่ชั้น 2 และพี่ชั้น 3 เป็นกำลังใจ เฝ้าดูแลเอาใจใส่และเฝ้าติดตาม การเติบโตของน้อง ๆ ด้วยความรัก

ต้นกล้าต้นเล็ก ๆ เหล่านี้ จะค่อย ๆ ลอดซุ้มอุโมงค์ดอกรักที่พี่ ๆ ชั้น 2 บรรจงร้อยด้วยความประณีต และความตั้งใจ เปรียบเสมือน บ้าน ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น บ้าน ที่คอยป้องกันอุปสรรค และภัยอันตราย บ้านที่ป้องกันแสงแดดอันแผดกล้า และลมพายุที่โหมกระหน่ำ เพื่อไม่ให้ต้นกล้าได้รับอันตราย

เมื่อต้นกล้าต้นเล็ก ๆ เดินทางมาถึงปลายอุโมงค์ ต้นกล้าเหล่านี้จะถูกปลูกลงบนดินแห่งความรัก โดยพี่ชั้น 3 จะทำหน้าที่ติดกระดุมเสื้อพิธีการให้กับน้อง เปรียบเสมือน การแสดงความรัก การดูแลเอาใจใส่ของพี่ที่มอบให้ และเป็นการต้อนรับ ต้นกล้าต้นใหม่ในรั้วประถมต้นอย่างเต็มภาคภูมิ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565