เทศกาลสัปดาห์รักการอ่าน & Book for gift

ช่วงชั้นอนุบาลร่วมกับห้องสมุดกลาง ขอเชิญผู้ปกครองเพลินพัฒนาร่วมกิจกรรม

เทศกาลสัปดาห์รักการอ่าน & Book for gift 13-16 ธันวาคม 2565

  • พบกับหนังสือราคาพิเศษ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ และชวนร่วมบริจาคหนังสือเป็นของขวัญให้แก่ศูนย์เด็กเล็กและสถานสงเคราะห์
  • ขอเชิญผู้ปกครองอนุบาลร่วมเสวนากับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

15 ธ.ค. 65 พัฒนาทักษะทางสมองด้วยชุดนิทาน EF

ณ ห้องสมุดกลาง (สำหรับผู้ปกครองเพลินพัฒนา) ลงทะเบียนได้ที่ https://citly.me/tnGEc
ผู้สนใจทั่วไปรับชมผ่าน Youtube live

16 ธ.ค. 65 อ่านสร้างสุขในวัยอนุบาล

ณ ห้องประชุมเพลินพัฒนา (สำหรับผู้ปกครองเพลินพัฒนา)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์ค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565