เตรียมพร้อมก่อนเปิดมาโรงเรียน 1 ก.พ. 64

เมื่อถึงเวลาเปิดให้มาโรงเรียน คุณครู บุคลากรทุกคนก็เตรียมพร้อมตามมาตรการความปลอดภัยได้ทันที

ช่วงวันหยุดนี้เด็กๆ ก็เตรียมตัวให้พร้อมทั้งสื่อ อุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัว และสิ่งสำคัญขอให้เข้มงวดกับตัวเองในการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ นะคะ

เราอยู่กับ COVID-19 กันมาเกือบปีแล้ว และคงอยู่แบบนี้อีกหลายเดือน หวังว่าทุกครอบครัวจะปรับวิถีชีวิตจนเป็นความเคยชินใหม่และปลอดภัย

เรากำลังก้าวสู่ “next normal” เพราะแม้ว่า COVID-19 จะผ่านไป โลกก็จะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ว

ระยะเวลาเพียง 1 ปี เกิดการตื่นตัวและมีการ upskills & reskills และมีมุมมองใหม่ เกิดความเชื่อและคุณค่าใหม่ๆขึ้นทั่วโลก หวังว่าเราทุกคนจะร่วมกันพานักเรียนก้าวสู่อนาคตไปด้วยกันนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564