เตรียมความพร้อมชั้น 1: ภาคฉันทะ 2566

เริงร่า.. รื่นรมย์… เบิกบาน🌿🌞 กับการเป็นพี่ชั้น 1 ก้าวแรกของการขึ้นมาเป็นพี่ประถม เด็กๆได้มาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นกับเพื่อนๆ และคุณครูคนใหม่

2 วันนี้เด็กๆได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตในช่วงชั้นประถม การดูแลกำกับตนเอง ความรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนรวม ได้สำรวจพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน ห้องเรียนของเด็กๆ เริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังได้อุ่นเครื่องกับการเรียนรู้ในหน่วยวิชาต่างๆ เพื่อให้คุณครูได้ทำความรู้จักกับเด็กๆ แต่ละคนมากยิ่งขึ้น

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566