เช้าแรกฉันทะ 2566

“ฉันทะ” ภาคเรียนแห่งศรัทธา การซึมซับ การปลูกฝังคุณสมบัติสำคัญ การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เบิกบาน ชวนสืบค้น ท้าทาย โดยมีครูให้คำปรึกษาและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด เป็นแรงใจให้เด็กตื่นตัวที่จะเรียนรู้และเกิดความสุขต่อการเรียน…🥰

หลังจากที่เด็กๆ ได้หยุดพักยาวไปร่วม 2 เดือน วันนี้เราได้เห็นบรรยากาศของโรงเรียนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นทั้งจากน้องหนูเตรียมอนุบาล ชั้น 1 และ พี่ๆ มัธยม

น้องเล็กยังคงต้องใช้เวลาปรับตัวอีกนิด คุณครูชวนเต้น ร้องรำ สร้างความครื้นเครง พี่ประถมเรียกความสดชื่นด้วยบทเพลงจากศิลปินรับเชิญมาร้องเพลงเล่นดนตรีต้อนรับเช้าแรกก่อนเริ่มต้นการเรียนรู้ พี่มัธยมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างพลังทีม และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้…

ทุกช่วงชั้นต่างเตรียมแผนเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ไว้แล้วตลอดทั้งปี ขอต้อนรับวันเปิดภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา 2566

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566