เช้าแรกฉันทะ ปีการศึกษา 2567

เช้าแรก…

ในวันเปิดภาคเรียนฉันทะ 2567

เด็กๆ มาโรงเรียนกันแต่เช้า

พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเบิกบาน

ได้พบกับครูคนใหม่ และเพื่อนใหม่

น้องเล็กอนุบาล หนูเก่งขึ้นมาก

เด็กๆ สดชื่น แจ่มใส

มีร้องไห้บ้างแต่ก็แป๊บเดียว

คล้อยหลังคุณพ่อคุณแม่

หนูก็สนุกกับเพื่อนๆ แล้ว

ช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงชั้น

เด็กๆ อ.3 ขยับขึ้นมาชั้น 1

น้องๆ ชั้น 3 ขยับขึ้นมาชั้น 4

วันแรกของปีการศึกษา

พี่ๆมากล่าวต้อนรับน้อง ๆ อย่างอบอุ่น

ขอให้น้องๆทุกคน

เตรียมพร้อมทั้ง กาย และใจ

เปิดใจยอมรับกับชั้นเรียนใหม่

คุณครู และเพื่อนๆในห้องเรียน

” เราจะเป็นคนดีที่มีสุข

ไม่มีทุกข์ หมองใจให้สิ้นหวัง

จงถ่อมตน ปรับตัว และรับฟัง

ล้วนเป็นค่านิยม ของเด็กเพลิน”

———-

บทกลอนจากพี่ชั้น 6

พิธีรับน้องเข้าเรือน ช่วงชั้นที่ 2

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567