สู่ขวัญ ลมข้าวเบา เงาเดือนเพ็ญ 2565

Covid -19 เป็นทั้งวิกฤตที่สร้างความยากลำบาก และเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการค้นพบใหม่ๆ โลกยุคหลังโควิดคือช่วงเวลาของการฟื้นตัวท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเพื่อเผชิญความเป็นจริงอย่างมีสติ มีความสุขในการใช้ชีวิต นำไปสู่การเกื้อกูลกัน คือความมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับชุมชนเพลินพัฒนา โดยสิ่งสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ทั้งในตัวเอง ชุมชนและสังคม

การจัดงานลมข้าวเบา 2565 จึงมุ่งเน้นไปที่ “การฟื้นฟู เยียวยากายใจ ให้แข็งแกร่ง” สะท้อนผ่านวิถีชีวิตชาวนาไทย แสดงให้เห็นพิธีกรรม ความเป็นอยู่ในอดีตที่เป็นการเสริมกำลังกาย เพิ่มพลังใจเพื่อร่วมสานใจสร้างพลังวิถีชุมชน

ขอเชิญชาวชุมชนเพลินพัฒนา คุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมงานเทศกาลแห่งความสุข และออกร้านภายในงาน สนใจสมัครร้านค้าได้ที่ https://forms.gle/Wrb5beg3LZ6vhARs9

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565