สุขสันต์วันสงกรานต์ 2567

สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ปีใหม่นี้นำพาความสุข สุขภาพแข็งแรง ความสมหวังดังใจหวังมาสู่ทุกคน

วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี คือ ประเพณีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยจะมีประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ และมีธรรมเนียมเล่นสาดน้ำโดยไม่ถือโทษโกรธกัน เพราะเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดี อีกทั้งยังช่วยคลายร้อนในช่วงกลางเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศร้อนจัด

คำว่า “สงกรานต์” เป็นภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า “การเคลื่อนย้าย” ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายของจักรราศี ซึ่งทำให้คนไทยยึดถือช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนให้ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ตามแบบสากล และเริ่มใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2567