สุขจากการให้

“การให้” คือของขวัญล้ำค่าที่สุด

ช่วงชั้นอนุบาลรับบริจาคสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภค และหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์รักการอ่านจนถึงวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้นำสิ่งของไปมอบให้สถานสงเคราะห์ ย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชวดี (หญิง) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

ช่วงชั้นประถม (ช่วงชั้นที่ 1-2) หน่วยวิชา ESL ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเช่นเดียวกัน โดยได้เปิดรับบริจาคหนังสือ ของเล่นมือสอง สภาพดี รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคจากเด็กๆ คนละ 1 ชิ้น ก่อนจะนำมาวางใต้ต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ สำหรับช่วงชั้น 2 นั้นเมื่อนำของขวัญมาแล้ว เด็กๆ ช่วยกันบรรจงห่อของขวัญให้สวยงามพร้อมเขียนการ์ดอวยพรแนบไปกับของขวัญด้วย

ของขวัญทั้งหมดได้ถูกนำไปมอบให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพลาญชัย จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านวังกุ่ม จ.ชัยภูมิ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จ.กาญจนบุรี โรงเรียนคล้ายสอน จ.นนทบุรี พิเศษมากขึ้นด้วยการพาตัวแทนนักเรียนจากทั้งสองช่วงชั้นไปมอบของขวัญและกล่าวอวยพรกับเพื่อนนักเรียนด้วยตนเอง ที่โรงเรียนคล้ายสอน จ.นนทบุรีด้วย

นอกจากของขวัญที่ถูกส่งต่อถึงผู้รับด้วยความตั้งใจแล้ว ยังมีกล่องรับบริจาคที่รวบรวมเงินทำบุญจากชาวชุมชนเพลินพัฒนา ดังนี้

🟠บ้านเด็กอ่อนพญาไท 2,866 บาท

🟢บ้านพักคนชราบางเขน 3,444 บาท

🔵รพ.รามาธิบดี 3,436 บาท

🟡มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 3,760 บาท

รวมเงิน 13,506 บาท

การเป็นผู้ให้ไม่จำเป็นต้องรอเพียงแค่ช่วงเทศกาล แต่สามารถทำได้ในทุกวาระโอกาส ตั้งแต่การมีจิตอาสา ช่วยเหลืองานส่วนรวม ให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมต่างๆ เป็นผู้ให้ที่ประพฤติดี ปฏิบัติดีตลอดเวลา มีน้ำใจ เมตตา แบ่งปันแก่เพื่อนๆ ขอขอบคุณทุกน้ำใจจากชาวชุมชนเพลินพัฒนาที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและร่วมสบทบทุนช่วยเหลือ การมีหัวใจของการเป็นผู้ให้คือของขวัญสุดพิเศษและงดงามเสมอ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565