สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้แนวทางจัดการเรียนรู้แบบที่เรียกว่า active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก

โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกนักเรียนให้เรืยนรู้จากการปฏิบัติตาม ด้วยการคิดที่เรียกว่า การใคร่ครวญสะท้อนคิด (reflection) ที่นำไปสู่การฝึกทักษะการเรียนรู้ที่นักเรียนทำกับการเรียนรู้ของตนเอง (self- directed learning) เป็น ผ่านกระบวนการสานเสวนา (dialogue) ระหว่างนักเรียนกับครู และระหว่างนักเรียนกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกเร้าใจ(student engagement) กระตุ้นสมองให้เจริญงอกงามและสร้างพัฒนาการรอบด้านตามแนวทางของการเรียนรู้ในศดวรรษที่ 21

ศ.นพวิจารณ์ พานิช

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่คุณครูน้ำผึ้ง วิชาการ 02 885 2670 – 5 ต่อ 315 (หนังสือมีจำนวนจำกัด)

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 28-12-64