ศิษย์เก่ากับรางวัล Business Case

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเพลินพัฒนา “นายนิพิธพนธ์ ทองพันธ์ (บิวท์) ” และ “น.ส. อภิษฐา ธานินทร์ (ปลาทู) ”

ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นที่ 8 ขณะนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน Business Case จัดโดย Hult Prize ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ กับผลงาน Social Entersprise โดยใช้โมเดลธุรกิจของ Rambler เข้าแข่งขัน

“การแข่งขันมี 3 รอบครับ รอบแรกต้องส่งเคสธุรกิจของเราเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกจากทุกทีมที่ส่งเคสเข้าแข่งขัน รอบถัดมาคือรอบ internal pitch (เหลือ 17 ทีม) และรอบสุดท้าย final pitch (เหลือ 4 ทีม) pitch คือการนำเสนอธุรกิจของเราให้ผู้เชี่ยวชาญและ investor ที่มาจากหลายองค์กรและบริษัทรับฟังเพื่อพิจารณาลงทุนร่วมกับเราครับ” บิวท์บอกเล่า

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเพลินพัฒนาที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563