ว่ายน้ำ ชช.ที่ 1

“ว่ายน้ำ” เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เด็กๆ ช่วงชั้นที่ 1 ชื่นชอบมาก บรรยากาศของการลงสระครั้งแรกในภาคเรียนนี้ แม้จะเพิ่งจับโฟม ตีขาก็สนุกกันสุดๆสำหรับระดับชั้น 1 เป็นการฝึกให้เด็กๆคุ้นเคยกับน้ำ และฝึกการลอยตัว ในระดับชั้น 2 ค่อยๆ ฝึกว่ายในท่าพื้นฐานต่าง ๆ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563