วิจัยพาเพลิน ชั้น 1 : สีจากธรรมชาติ

การเรียนรู้วิจัยพาเพลินของเด็กๆชั้น 1 ในภาคเรียนนี้ คุณครูค่อยๆ เพิ่มทักษะ สร้างความสงสัยใคร่รู้ผ่านการทดลองทำสิ่งใหม่เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดเส้นทาง เริ่มตั้งแต่ภารกิจพิชิตวิจัยที่ให้ในช่วงปิดภาคเรียนฉันทะ “ตามหาสีสายรุ้งจากธรรมชาติ…ได้สีมาจากอะไรบ้างนะ” ภารกิจนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติจากกการทดลองด้วยตนเอง

การเรียนรู้วิจัยพาเพลินของเด็กๆชั้น 1 ในภาคเรียนนี้ คุณครูค่อยๆ เพิ่มทักษะ สร้างความสงสัยใคร่รู้ผ่านการทดลองทำสิ่งใหม่เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดเส้นทาง เริ่มตั้งแต่ภารกิจพิชิตวิจัยที่ให้ในช่วงปิดภาคเรียนฉันทะ “ตามหาสีสายรุ้งจากธรรมชาติ…ได้สีมาจากอะไรบ้างนะ” ภารกิจนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติจากกการทดลองด้วยตนเอง

เมื่อได้รู้จักสีธรรมชาติที่หลากหลายแล้ว คุณครูพาเด็กๆ ใช้ประโยชน์จากสีธรรมชาติบ้างโดยนำมาย้อมผ้า สิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นคือได้สีที่อ่อนมาก และไม่ค่อยติดสี คุณครูจึงชวนเด็กๆ คิดต่อ.. เราจะทำให้ผ้าที่ย้อมจาก กะหล่ำปลีม่วง บีทรูท มีสีเข้มและติดทนได้อย่างไร

รอบนี้นำผ้ามาย้อมสีแบบเดิม เพิ่มเติมคือมีตัวช่วย สารส้ม และน้ำปูนใส คุณครูทดสอบความเป็นกรด-ด่างด้วยกระดาษลิตมัสให้เด็กๆได้ทราบคุณสมบัติของสารแต่ละชนิด จากนั้นแจกผ้าฝ้ายผืนเล็กคนละ 2 ผืนนำผ้าลงไปจุ่มในบีกเกอร์สีธรรมชาติที่มีสารส้ม และน้ำปูนใส หลังจบการทดลองนำผ้าที่ย้อมมาสังเกตความเปลี่ยนแปลง ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าสารส้มช่วยให้การย้อมผ้าได้สีที่เข้มขึ้น ขณะที่น้ำปูนใสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี และได้สีอ่อนลง

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2565