รวมใจ “ครูเพลิน” ๒๑ ปี เพลินพัฒนา

อิฐก้อนแรก ร่วงลงพื้น

ก้อนอื่น ร่วงตาม ทับถม

กลบมิด ก้อนเก่า เจ้าจม

สะสม เป็นทาง ให้เดิน


ในทุกๆ วันที่ 9 พฤษภาคม ของทุกปี พวกเราครูและบุคลากรเพลินพัฒนาจะรวมพลกันทั้งโรงเรียน เพื่อระลึกถึงผู้ร่วมก่อการดีวางอิฐก้อนแรก เสาเอก เสาแรกที่ได้ถูกวางรากฐาน ก่อร่างสร้างเป็นโรงเรียนเพลินพัฒนา

เมื่อ 21 ปีที่แล้ว เสาเอกของโรงเรียนเพลิน ได้ถูกวางลงผืนดินแห่งนี้ ขยับขยาย ต่อยอด พัฒนา จากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อเจตนรมย์จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง มีการย้ำ ซ้ำ ทวน ให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกัน

ในปีนี้ เราชวนกันมาบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆ ณ สถานที่แห่งนี้ อาทิ

เสาเอกของโรงเรียน ณ เรือนช่วงชั้นที่ 1 ที่ครูญามาเล่าบรรยากาศในวันนั้นให้น้องๆฟัง พร้อม ดวงตาที่เอ่อล้นด้วยความปลื้มใจที่เห็นโรงเรียนเดินทางมาถึงวันนี้ ชวนให้น้องๆที่รับฟังซาบซึ้งตามไปด้วย

สระน้ำประจำโรงเรียน ซึ่งถ้าถามเด็กๆรุ่นก่อน คงยังจำภาพสระน้ำหน้าอาคารสำนักงานที่เป็นจุดนัดพบ และลานกิจกรรมประจำโรงเรียน “งานลมข้าวเบา” เทศกาลแห่งความสุขของชาวเพลินพัฒนาก็ถูกจัดขึ้นครั้งแรก ณ ที่แห่งนี้

ต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำโรงเรียนที่ชาวเพลินร่วมกันปลูกเมื่อ ปี 2558 ผ่านมา 9 ปี ราชพฤษ์ต้นนั้นแผ่กิ่ง ก้านให้ร่มเงากับเด็กๆ และคุณครู หากเป็นเด็กคนหนึ่ง ตอนนี้ เด็กคนนั้นก็ได้ก้าวไปเป็นพี่ช่วงชั้นที่ 2 แล้ว

ลานนาฬิกาแดด เครื่องเล่นไม้ บริเวณช่วงชั้นที่ 1 เรียกได้ว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นจุดนัดพบหนึ่งของโรงเรียนกันเลยทีเดียว เพราะเรามักจะได้เห็นพี่ๆ ที่จบการศึกษามาถ่ายภาพเพื่อเก็บความประทับใจ ณ ที่แห่งนี้ ชั้น 12 เกือบทุกรุ่นจะมาขอคุณครูเล่นเครื่องเล่นไม้เพื่อย้อนวันวานเหมือนตอนอยู่ประถมต้น … ในทุกๆ พื้นที่คือความทรงจำที่มีคุณค่าของ “เด็กเพลิน ”

หลังจากได้ฟังเรื่องเล่า…เร้าพลังจากพี่ๆ รุ่นก่อนก็ได้กลับมาชมการแสดง “ปลุก…ปลูก…ก่อร่างสร้างจิตวิญญาณครู” จากความร่วมแรง ร่วมใจ ของคุณครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน

เมื่อจบการแสดงได้เชิญพี่ๆ ก่อร่างสร้างกำแพงความดี ร่วมบันทึกถ้อยคำตั้งปณิธานการเป็นครู

  • เป็นอิฐก้อนที่แข็งแรง
  • เรียนรู้ดั่งผู้สอน แนะนำดั่งผู้เรียน
  • รักที่นี่…บ้านหลังที่สอง อยู่ด้วยรักที่ยิ่งใหญ่
  • หนักแน่นในอุดมการณ์ ยืดหยุ่นพร้อม เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี
  • จะสร้างคนให้เป็น..คนเข้มแข็ง
  • มองอย่างไม่ตัดสิน เปิดโอกาสให้เรียนรู้
  • ก้าวพอดี ก้าวย่างอย่างกล้าหาญ ก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสืบสาน สานต่อปณิธานความดี
  • ตั้งใจอยากช่วยให้เด็กเกิด self ในตนเอง เกิดความมั่นใจ นำไปช่วยเหลือบุคคลอื่นๆในอนาคตข้างหน้าได้
  • การพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น จะใช้ชีวิตให้มีความสุขเสมอ

เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่มีความหมายที่ประสานใจ “ครูเพลิน” ให้พร้อมจับมือกันสร้างสังคมดีๆ โอบล้อมเด็กๆ ของพวกเราทุกคนเพื่อก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างมั่นคง

บันทึก 21 ปีเพลินพัฒนา

9 พ.ค. 2567

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567