มาสร้างรูปร่างจากหลอดกันเถอะ

วันนี้คุณครูมีหลอดสีสันสดใสมาให้เด็กๆ ชั้น 1 สร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างอิสระโดยแต่ละคนจะได้หลอดจำนวนเท่าๆกันคนละ 15 ชิ้น

ข้าวของ เครื่องใช้ ของเล่น และสิ่งต่างๆ ที่เด็กๆได้เห็นในชีวิตประจำวันนั้น ส่วนใหญ่ประกอบเป็นรูปร่างด้วยเส้นตรง สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม โดยคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมต้องเป็นรูปปิดและมีเส้นตรงเป็นส่วนประกอบ

กิจกรรมครั้งนี้เด็กๆได้ออกแบบชิ้นงานอย่างหลากหลาย ได้ฝึกการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมจากรูปร่างต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น สามารถหมุนและเลื่อนรูปสามเหลี่ยม เพื่อสร้างภาพใหม่

และสิ่งสำคัญได้มองเห็นภาพของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมที่ซ้อนอยู่ในรูปร่างบ้าน ปลา กระต่าย เครื่องบินตามจินตนาการของแต่ละคน

ต่อจากนี้เด็กๆ จะได้เรียนลากเส้นต่อจุดโดยใช้ดินสอและลงสีชิ้นงานเพื่อสร้างการจดจำในการเรียนรู้เรื่องรูปร่างให้แม่นยำยิ่งขึ้น ความรู้ที่ได้ในวันนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดการจำแนกรูปสี่เหลี่ยม การมองภาพซ้อนของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมให้เด็กๆ เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566