พิธีไหว้ครู ช่วงชั้น 1 ปีการศึกษา 2566

“พิธีไหว้ครู” ช่วงชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สงบ และเรียบง่าย ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้มาไหว้คุณครู และผู้ปกครองอาสาที่มาช่วยสอน “การงานเพื่อชีวิต” ซึ่งถือเป็นคุณครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเรียนรู้และทักษะใหม่ ๆ นำพาลูกๆ สู่การค้นพบตนเองจากหลากหลายกลุ่มการงาน ได้ผูกข้อมือรับขวัญ และอวยพรนักเรียนทุกคน จากนั้นตัวแทนพี่ๆชั้น 3 แต่ละห้องได้ออกมากล่าวความประทับใจผ่านบทกลอน และร้อยแก้วระลึกถึงคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

คุณครูแสนดี ท่านมีความรู้

พวกเราเชิดชู คุณครูของเรา

โดย ด.ช.กษม ลิมปิยากร น้องต้น ชั้น 3/1

—————

ห้องสามทับสอง กลองตีเข้าเรียน

ตั้งใจอ่านเขียน พากเพียรเรียนรู้

โดย ด.ญ. เมธพร ขัตตินานนท์ น้องเอมิ ชั้น 3/2

—————

พระคุณของครู หนูให้คำมั่น

แม้หนูเลื่อนชั้น จะหมั่นมาหา

โดย ด.ญ. มีนา ตั้งวัฒนะกุลชร น้องมีน่า ชั้น 3/3

—————

ขอบคุณคุณครู ผู้สั่งสอนเรา

ตั้งแต่วัยเยาว์ คอยเฝ้าดูแล

โดย ด.ญ. ปุณิกา ปรมาพจน์ น้องเฟเวอร์ ชั้น 3/4

เนื่องในวันนี้เป็นวันไหว้ครู ผมจึงอยากใช้โอกาสนี้เป็นตัวแทนเพื่อนๆ มาขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้พวกเรามีความรู้ คอยดูแล ตลอดจนหล่อหลอมให้พวกเราเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ทุกการเติบโตของพวกเรามีความหมาย และเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ผมและเพื่อนๆ ทุกคน ขอสัญญาว่า จะเป็นเด็กดีของคุณครู และตั้งใจเรียน สุดท้ายนี้ผมและเพื่อนๆ ขออวยพรให้คุณครูทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขมากๆ และอยู่สอนที่โรงเรียนเพลินพัฒนากับพวกเราไปนานๆ

เพลินพัฒนา ได้พาเรียนรู้

เพราะมีคุณครู เป็นผู้ชี้นำ

โดย ด.ช. คุณณากร ทรัพยวณิช น้องบรู๊ค ชั้น 3/5

ขอบคุณเด็กๆทุกคนเช่นกันที่เป็นเด็กดีของคุณครูนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566