พิธีไหว้ครู | ช่วงชั้นที่ 1

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ช่วงชั้นที่ 1 ได้จัดพิธีไหว้ครู บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นภาพของเหล่าเด็กๆ ต่อแถวกันเพื่อมอบพานดอกไม้ให้กับคุณครูและผู้ปกครองอาสาที่เข้ามาร่วมช่วยเหลือในการสอนการงานเพื่อชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคุณครูผู้มอบความรู้ที่สำคัญให้กับเด็ก ๆ ด้วย

ในงานนี้ยังมีเด็ก ๆ ตัวแทนของห้องได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณครูผ่านบทร้อยแก้วที่แต่งขึ้นมาด้วยความตั้งใจ

“ผมอยากบอกกับคุณครูว่า ผมจะช่วยเหลือคนรอบตัวเสมอ ทั้งช่วยคุณครูถือของ
ช่วยดูแลห้อง โดยเช็ดกระดานหลังเลิกเรียน และช่วยเพื่อนทำเวรอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณครูและเพื่อนสบายใจ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้คุณครูทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีความสุขมาก ๆ นะครับ ขอบคุณครับ”

โดย เด็กชายนะโม นครฝาง ชั้น 3/1

══════════════════════════════

“หนูอยากบอกกับคุณครูว่า หนูจะช่วยคุณครูยกของทุกวัน หนูจะประพฤติตัวให้ดี โดยจะอดทนไม่เล่นในเวลาเรียน จะตั้งใจเรียน และเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะ
เมื่อเจอคุณครูจะยกมือไหว้สวัสดี พูดจามีหางเสียง และมีมารยาท
สุดท้ายนี้หนูขออวยพรให้คุณครูทุกท่าน มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และอยู่กับพวกเราไปนาน ๆ ขอบคุณค่ะ”

โดย เด็กหญิงทะเลใส เทเรซ่า เตียวไพบูลย์ ชั้น 3/2

══════════════════════════════

หนูอยากบอกกับคุณครูว่า หนูจะตั้งใจเรียน ให้สมกับที่คุณครูตั้งใจสอน คุณครูจะได้ชื่นใจ และในฐานะของพี่ชั้น 3 หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ โดยยกมือไหว้สวัสดี และก้มหลังเมื่อเดินผ่านคุณครูเสมอ สุดท้ายนี้หนูขออวยพรให้คุณครูทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรง มาสอนได้ทุกวัน และกลับบ้านไปอย่างมีความสุข ขอบคุณค่ะ

โดย เด็กหญิงมุนิดา จิตติสุขพงษ์ น้องมุนิ ชั้น 3/3

══════════════════════════════

“ผมอยากบอกกับคุณครูว่า ผมจะตั้งใจฟังครูให้มากขึ้น ไม่ให้ครูต้องเตือนเยอะ ผมจะฟังคำเตือนของเพื่อน และจะเตือนเพื่อนเช่นกัน เมื่อเพื่อนเผลอเล่นหรือคุยในเวลาเรียน
สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้คุณครู มีนักเรียนที่ดีและน่ารัก ขอบคุณคุณครูที่ตั้งใจทำงานหนักเพื่อดูแลพวกเราทุกคน ขอบคุณครับ”

โดย เด็กชายวริทธิ์ธร วงษ์สวัสดิ์ ชั้น 3/4

══════════════════════════════

ผมอยากบอกกับคุณครูว่า ผมจะตั้งใจเรียน ไม่ทำให้ครูต้องดุ และจะปฏิบัติตนให้ดี โดยอดทนไม่เล่น ไม่คุยในเวลาเรียนสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้คุณครู มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุก ๆ วันครับ ขอบคุณครับ

โดย เด็กชายสุรยุทธ์ ทองศรี น้องเวคา ชั้น 3/5

หลังจากเด็ก ๆ มอบพานดอกไม้ให้กับคุณครูแล้ว ก็มีพิธีผูกข้อมือให้กับเด็ก ๆ ทุกคน เพื่อเป็นการรับขวัญ และให้เด็กๆ ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ในปีการศึกษาใหม่นี้

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567