พิธีไหว้ครูช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พวงมาลัย ดอกไม้ที่เด็ก ๆ ช่วงชั้นที่ 1 ได้เตรียมมาไหว้ครูเช้านี้คือสิ่งแทนใจ แทนความรู้สึกจากศิษย์ถึงครู ระลึกถึงพระคุณครูที่คอยพร่ำสอน ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ ให้โอกาส ให้กำลังใจ และพร้อมให้อภัยเมื่อศิษย์ทำผิดพลาด คุณค่าแห่งการเป็นครูคือการได้เห็นลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

บ้านหลังเล็กประถมต้น บ้านที่แสนอบอุ่นหลังนี้จะคอยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์น้อยๆ ให้เติบโต งอกงาม

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563