พิธีไหว้ครูชั้นประถม ปีการศึกษา 2564

ในวันที่เด็กๆ ต่างล้อมหน้าล้อมหลัง

บ้างมาขอให้เล่านิทาน บ้างมาขอให้อธิบายโจทย์เลข บ้างมาชวนเล่นสนุก นี่แหละ … คือความสุขของครู ❤️

ครูไม่เพียงสอนหนังสือแต่ครูคือผู้ดูแลหัวใจ คอยรับฟัง คอยปลุกพลังความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน แม้เพียงเล็กน้อยของลูกศิษย์ก็คือความสุขของครู ❤️ ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจ ฝึกฝน พัฒนาตนขอบคุณที่เป็นเด็กดีของคุณครู

#พิธีไหว้ครูประถม

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565