พิธีเปลี่ยนเสื้อชั้น 1 : ปีการศึกษา 2567

เมื่อการเริ่มต้นปีการศึกษา เวียนมาอีกครั้ง การเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยจึงเริ่มต้น จากน้องอนุบาลสู่พี่ชั้น 1 ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เครื่องแต่งกายของเด็กๆ ก็เปลี่ยนไปด้วย ในช่วงชั้นที่ 1 จึงมีพิธีเปลี่ยนเสื้อเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่า ณ เวลานี้ เด็กๆได้เปลี่ยนแปลงไปยังอีกช่วงหนึ่งของชีวิตแล้ว

พิธีเปลี่ยนเสื้อคือพิธีต้อนรับน้องชั้น 1 เป็นการเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาที่สำคัญ

กับอีกหนึ่งก้าวที่เติบโตขึ้นของชีวิต จากน้องอนุบาล เปลี่ยนผ่านมาเป็นพี่ชั้น 1 ในรั้วประถมอย่างเต็มตัว

น้องชั้น 1 เปรียบเสมือนกล้าเล็กๆ ที่พร้อมจะเติบโต งอกงาม ผลิดอก ออกผล เป็นต้นไม่ใหญ่โดยมีพี่ชั้น 2 และ 3 เป็นกำลังใจ เฝ้าดูแล เอาใจใส่ติดตาม การเติบโตของน้องๆ ด้วยความรัก

ต้นกล้าต้นเล็กๆ เหล่านี้ จะค่อย ๆ ลอดซุ้มอุโมงค์ของพี่ ๆ ชั้น 2 ด้วยความตั้งใจ อุโมงค์ของพี่ ๆ เปรียบเสมือนบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น

บ้านที่คอยป้องกันอุปสรรค และภัยอันตราย บ้านที่ป้องกันแสงแดดอันแผดกล้า และพายุที่โหมกระหน่ำเพื่อไม่ให้ต้นกล้าได้รับอันตราย

เมื่อต้นกล้าต้นเล็ก ๆ เดินทางมาถึงปลายอุโมงค์ ต้นกล้าเหล่านี้ จะถูกปลูกลงบนดินแห่งความรักโดยพี่ชั้น 3 จะทำหน้าที่ใส่เสื้อให้น้อง และติดกระดุมเสื้อพิธีการให้น้อง เปรียบเสมือนการแสดงความรักการดูแลเอาใจใส่ของพี่ที่มอบให้ และเป็นการต้อนรับ กล้าต้นใหม่ในรั้วประถม อย่างเต็มภาคภูมิ

เมื่อพี่ๆ ติดกระดุมให้น้องเสร็จ น้องชั้น 1 จะแสดงความรักที่พี่มอบให้ด้วยการพนมมือไหว้ขอบคุณ ด้วยความเคารพ นอบน้อม และสวยงาม และพี่ๆ จะรับความรักของน้องๆ ด้วยการยกมือไหว้

พนมมือ รับไหว้น้องๆ เช่นกัน

บรรยากาศของวันนี้ในสนามหญ้าสีเขียว ตัดกับเสื้อพิธีการสีขาว ครีม เด็กๆ ยืนรายล้อมเป็นวงกลม รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง จากคุณครูสู่นักเรียน และยังมีสายตาอ่อนโยนจากผู้ปกครองช่างภาพอาสาที่เข้ามาเก็บภาพความทรงจำนี้ร่วมกัน จะทยอยนำภาพมาให้ชมเพิ่มเติมในลำดับถัดไปนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567