พิธีการเปลี่ยนเสื้อ 2566

พิธีการเปลี่ยนเสื้อ 2566

เช้าอันสดใสกับ “พิธีเปลี่ยนเสื้อ” พิธีต้อนรับน้องชั้น 1 คือการเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาที่สำคัญกับอีกหนึ่งก้าวที่เติบโตขึ้นของชีวิต จากน้องอนุบาล เปลี่ยนผ่านมาเป็นพี่ชั้น 1 ในรั้วประถมอย่างเต็มตัว

น้องชั้น 1 เปรียบเสมือนกล้าเล็กๆ ที่พร้อมจะเติบโต งอกงาม ผลิดอก ออกผล เป็นต้นไม้ใหญ่โดยมีพี่ชั้น 2 และ ชั้น 3 เป็นกำลังใจ เฝ้าดูแล เอาใจใส่ ติดตาม การเติบโตของน้องๆ ด้วยความรัก

ต้นกล้าต้นเล็กๆ เหล่านี้ จะค่อยๆ ลอดซุ้มอุโมงค์ของพี่ๆ ชั้น 2 ด้วยความตั้งใจ อุโมงค์ของพี่ๆ เปรียบเสมือนบ้าน ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น บ้านที่คอยป้องกันอุปสรรค และภัยอันตราย บ้านที่ป้องกันแสงแดดอันแผดกล้า และพายุที่โหมกระหน่ำ เพื่อไม่ให้ต้นกล้าได้รับอันตราย

เมื่อต้นกล้า ต้นเล็กๆ เดินทางมาถึงปลายอุโมงค์ ต้นกล้าเหล่านี้ จะถูกปลูกลงบนดินแห่งความรัก

โดยพี่ชั้น 3 จะทำหน้าที่ใส่เสื้อและติดกระดุมเสื้อพิธีการให้น้อง เปรียบเสมือนการแสดงความรัก

การดูแลเอาใจใส่ของพี่ที่มอบให้ และเป็นการต้อนรับ กล้าต้นใหมในรั้วประถม อย่างเต็มภาคภูมิ

บันทึกพิธีการเปลี่ยนเสื้อ 2566

25 พ.ค. 2566

ขอบคุณภาพสวยๆจากผู้ปกครองช่างภาพอาสาทุกท่านค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566